Efter uhørt forsinkelse: Fagudvalg får båret vigtig godkendelse i mål

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Medicinrådet nedlægger fagudvalg for neuroendokrine tumorer

På sidste rådsmøde valgte Medicinrådet at nedlægge tre fagudvalg, herunder fagudvalg for neuroendokrine tumorer. Beslutningen blev truffet, fordi de tre udvalg ikke har haft nye sager længe – og heller ikke forventer at få det foreløbig.

Foruden fagudvalget for neuroendokrine tumorer var det fagudvalget for nyresygdomme og fagudvalget for cerebral parese, der måtte lukke og slukke. Det oplyser Medicinrådet i en nyhed på rådets hjemmeside.

De tre fagudvalg har det til fælles, at ingen af udvalgene har været lagt ned af sager, siden de blev oprettet. Tværtimod. Fagudvalget for neuroendokrine tumorer og fagudvalget for nyresygdomme blev oprettet i 2017, og har siden da vurderet henholdsvis ét og to præparater. Disse sager blev alle afsluttet i 2018. Fagudvalget for cerebral parese blev nedsat i 2019 for at vurdere et præparat til patienter, der havde en overdreven savl-tendens. Men da medicinalfirmaet valgte at trække ansøgningen tilbage, blev udvalgets arbejde bremset, inden det var i mål.

De tre læger, der har siddet som formænd for fagudvalgene indtil nu, vurderer, at der med al sandsynlighed ikke kommer nye præparater på deres respektive områder inden for det næste halvandet år. Medicinrådet oplyser, at det vil nedsætte nye fagudvalg, hvis der i fremtiden skal vurderes nye præparater inden for de tre områder.

Medicinrådet har to gange tidligere nedlagt fagudvalg. Det drejede sig om fagudvalget for alfa-mannosidose, der blev afviklet på et rådsmøde i august 2018, og fagudvalget for follikulært lymfom, der blev lagt ind under fagudvalg for lymfekræft i februar 2018. 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift