Lungekræftpatienterne fortjener langt mere opmærksomhed

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

CHMP anbefaler generisk sunitinib

Det europæiske lægemiddelagenturs komité for medicinske produkter til human anvendelse (CHMP) anbefaler markedsføringstilladelse til sunitinib accord, en generisk variant af Sutent (sunitinib).

Sunitinib er en tyrosinkinasehæmmer, der inhiberer flere forskellige tyrosinreceptorkinaser, der er involveret i tumorvækst, patologisk angiogenese og metastatisk kræftprogression. Originalpræparatet sunitinib har været godkendt til behandling af flere forskellige kræftformer i Europa siden 19. juli 2006. Studier har ifølge EMA vist, at sunitinib accord er bioækvivalent med referenceproduktet sunitinib, samt at det generiske lægemiddel har en kvalitet, som er tilfredsstillende. 

Indiceret til flere kræftformer

Sunitinib accord er indiceret til behandling af flere forskellige kræftformer. Det generiske præparat er således indiceret til patienter med inoperabel og/eller metastatisk malign GastroIntestinal Stromal Tumor (GIST), som er resistente eller intolerante over for imatinib, patienter med avanceret eller metastatisk renal celle karcinom (mRCC) samt til patienter med progredierende inoperabel eller metastatisk neuroendokrin tumor i bugspytkirtlen (pNET).     

Sunitinib accord administreres som hårde kapsler, og kommer til at være tilgængelig i doser à 12,5 mg, 25,0 mg, 37,5 mg og 50,0 mg. De detaljerede anbefalinger vedrørende brug af sunitinib accord vil være at finde i det produktresumé, som publiceres i forbindelse med, at den Europæiske Kommission tildeler lægemidlet markedsføringstilladelse.

 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift