Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
"Jeg har foreslået Sundhedsstyrelsen at inddrage os, når den genoptager arbejdet efter påske. Så jeg forventer, at Kræftens Bekæmpelse fremadrettet bliver en del af drøftelserne," siger Jesper Fisker.

Kræftens Bekæmpelse vil inddrages i drøftelserne om fremtidens børnekræftbehandling

Kræftens Bekæmpelse forventer at blive inddraget, når Sundhedsstyrelsen genoptager drøftelserne om fremtidens børnekræftbehandling efter påske.

Sundhedsstyrelsens overvejelser om eventuelt at samle eller omstrukturere børnekræftområdet er udskudt til efter påske. Det forklarede Sundheds- og Ældreminister Magnus Heunicke (S) på et åbent samråd tirsdag.  

"Udmeldingen efterlader desværre familier til kræftramte børn i fortsat utryghed og usikkerhed," siger Jesper Fisker, administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse til foreningens hjemmeside.

Ifølge Magnus Heunicke har Sundhedsstyrelsen nedsat en arbejdsgruppe om børnekræft som led i den almindelige gennemgang af specialer. Arbejdsgruppen blev nedsat i september 2019 og har holdt fire møder. Kræftens Bekæmpelse har ikke været hørt i forbindelse med Sundhedsstyrelsens arbejde, og det undrer Jesper Fisker.

"Jeg har foreslået Sundhedsstyrelsen at inddrage os, når den genoptager arbejdet efter påske. Så jeg forventer, at Kræftens Bekæmpelse fremadrettet bliver en del af drøftelserne," siger han.

Ny organisering

Udgangspunktet for Sundhedsstyrelsens arbejde har ifølge sundhedsministeren ikke været centralisering af behandling, men at se på, hvordan den bedste behandling kan sikres - også fremover.

Derfor indgår det også i Sundhedsstyrelsens overvejelser at komme med forslag til en fremtidig ny organisering af området. Sundhedsstyrelsen arbejder ifølge ministeren med tre mulige scenarier for strukturen af fremtidens børnekræftbehandling:

1) At opretholde status quo og dermed fastholde et uændret ansvar mellem de fire afdelinger på universitetshospitalerne, der lige nu diagnosticerer og behandler børn i Aarhus, Odense, Aalborg og København.

2) At samle nogle typer børnekræft med kompliceret diagnostik og behandling ét sted.

3) At lave en såkaldt ’shared care-model’, hvor den indledende diagnostik og behandling varetages af et centralt center, hvorefter de efterfølgende dele af behandlingen, f.eks. kemoterapi og opfølgning, kan gennemføres rundt omkring i landet.

Børn og familier skal sikres bedst mulige vilkår

Den højtspecialiserede behandling af børnekræft er i dag fordelt mellem fire forskellige sygehuse; Rigshospitalet, Odense Universitetshospital, Aarhus Universitetshospital og Aalborg Universitetshospital.

"Det er meget vigtigt, at børn med kræft får den bedst mulige behandling på et højt internationalt niveau, og det skal en fordeling af specialer på landets hospitaler sikre. Men, vi ved også fra vores kontakter til familier, der har børn med kræft, at de praktiske og følelsesmæssige udfordringer i dagligdagen er meget store. Derfor skal børnene og familierne sikres de bedst mulige vilkår," siger Jesper Fisker.

Ny tilgang til data skal sætte retning for fremtidens kræftbehandling

En ny virtuel platform for datadeling skal være med til at sikre, at der bliver indsamlet komplette prospektive data på behandlingen af patienter med kræft. Denne type data er i dag en mangelvare, hvilket bl.a. betyder, at den reelle, kliniske effekt af nye, målrettede anticancer-behandlinger er ukendt.

Læs mere ...

OSCAR-projektet skal sikre større indsigt i sundhedsudfordringer

Troels Bierman MortensenEn bredere og mere sikker udnyttelse af data skal bidrage til at løse en række af de udfordringer, det danske sundhedsvæsen aktuelt står overfor, lyder visionen fra en af initiativtagerne til en virtuel platform for indsamling og sammenkobling af anonymiserede og krypterede data.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift