Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Nye metoder i Medicinrådet: Livskvalitet skal måles efter danske forhold

Der er publiceret danske, såkaldte EQ-5D-5L-præferencevægte, som bruges til at måle patienters livskvalitet. Dem skal medicinalvirksomheder nu bruge i ansøgninger til Medicinrådet.

Det sker som led i, at Medicinrådet 1. januar gik over over til at benytte kvalitetsjusterede leveår (QALY) til at vurdere nye lægemidler og indikationsudvidelser. QALY måler både vundne leveår og den forbedrede livskvalitet ved en given behandling.

EQ-5D-5L er et instrument, som bruges til at estimere QALY. Det bliver brugt i mange lande og består af fem spørgsmål, der berører fem dimensioner af sundhedsrelateret livskvalitet: Bevægelighed, personlig pleje, sædvanlige aktiviteter, smerter og ubehag samt angst og depression. De nye danske præferencevægte er et udtryk for, hvor stor betydning de forskellige dimensioner af livskvalitet har for den danske befolkning.

Svarene på de fem dimensionsspørgsmål kan omsættes til et enkelt tal, som udtrykker den aktuelle helbredsrelaterede livskvalitet (som kan anvendes ved estimering af QALY).

I tilfælde, hvor EQ-5D-5L data ikke er tilgængeligt i de kliniske studier, kan virksomheden estimere sundhedsrelateret livskvalitet ved brug af andre instrumenter, der er inkluderet i studierne. I disse tilfælde skal virksomheden konvertere data til EQ-5D-5L så Medicinrådet opnår en konsistens i beregningen af QALY på tværs af ansøgninger.

Medicinrådet har opdateret metodevejledningen for vurdering af nye lægemidler med danske præferencevægte til brug af EQ-5D-5L, som netop er publiceret. 

De danske præferencevægte er udarbejdet af en forskningsgruppe fra Aalborg Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet.

EQ-5D klassifikation (Dansk standardiseret udgave)

Bevægelighed

Jeg har ingen problemer med at gå omkring

Jeg har nogle problemer med at gå omkring

Jeg er bundet til sengen

Personlig pleje

Jeg har ingen problemer med min personlige pleje

Jeg har nogle problemer med at vaske mig eller klæde mig på

Jeg kan ikke vaske mig eller klæde mig på

Sædvanlige aktiviteter (fx arbejde, studie, husarbejde, familie- eller fritidsaktiviteter)

Jeg har ingen problemer med at udføre mine sædvanlige aktiviteter

Jeg har nogle problemer med at udføre mine sædvanlige aktiviteter

Jeg kan ikke udføre mine sædvanlige aktiviteter

Smerter/ubehag

Jeg har ingen smerter eller ubehag

Jeg har moderate smerter eller ubehag

Jeg har ekstreme smerter eller ubehag

Angst/depression

Jeg er ikke ængstelig eller deprimeret

Jeg er moderat ængstelig eller deprimeret

Jeg er ekstremt ængstelig eller deprimeret

Hvad er QALY?

  • QALY er en forkortelse for qality-adjusted life year eller kvalitetsjusteret leveår.
  • Metoden bruges i sundhedsøkonomiske evalueringer til at vurdere værdien af ​​eksempelvis behandling med nye lægemidler.
  • QALY kombinerer livskvalitet og forventet ekstra levetid ved en behandling, som lægges sammen til en samlet talværdi. Således måler QALY både vundne leveår og den forbedrede livskvalitet ved en given behandling.
  • QALY angiver en værdi mellem 1 og 0, hvor 1 er perfekt helbred, og 0 er død.
  • QALY giver mulighed for at sammenligne behandlinger på tværs af sygdomsområder.

Kilde: Medicinrådet

Ny tilgang til data skal sætte retning for fremtidens kræftbehandling

En ny virtuel platform for datadeling skal være med til at sikre, at der bliver indsamlet komplette prospektive data på behandlingen af patienter med kræft. Denne type data er i dag en mangelvare, hvilket bl.a. betyder, at den reelle, kliniske effekt af nye, målrettede anticancer-behandlinger er ukendt.

Læs mere ...

OSCAR-projektet skal sikre større indsigt i sundhedsudfordringer

Troels Bierman MortensenEn bredere og mere sikker udnyttelse af data skal bidrage til at løse en række af de udfordringer, det danske sundhedsvæsen aktuelt står overfor, lyder visionen fra en af initiativtagerne til en virtuel platform for indsamling og sammenkobling af anonymiserede og krypterede data.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift