Medicinrådet blæser på det 4. princip

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Medicinrådet opfordrer Bayer til at komme med ny pris

Lægemidlet larotrectinib kan have effekt på overlevelsen hos børn med NTRK-fusion-positiv kræft, vurderer Medicinrådets fagudvalg.

Alligevel anbefaler rådet ikke behandlingen, fordi virksomhedens pristilbud er betinget af, at behandlingen også skal anbefales til voksne patienter, hvor effekten er mere usikker.

Derfor opfordrer rådet nu firmaet til at komme med en ny pris, som alene gælder børnene.

Medicinrådet vil gerne anbefale lægemidlet larotrectinib til behandling af børn med NTRK-fusion-positiv kræft, fordi det kan mindske børnenes kræfttumorer og dermed forlænge deres liv, skriver rådet selv.

Men lægemiddelvirksomheden, som markedsfører larotrectinib, har sat som betingelse i sit nuværende tilbud, at Medicinrådet skal anbefale lægemidlet til både børn og voksne.

Det betyder, at den tilbudte rabat ikke gælder, hvis lægemidlet kun anbefales til børn. 

Derfor besluttede Medicinrådet på sit rådsmøde den 23. juni 2021 ikke at anbefale larotrectinib til både voksne og børn med det ønske, at virksomheden indgår i en ny prisforhandling. 

”Den pris, vi har fået fra firmaet, er betinget af, at vi anbefaler behandlingen til alle patienter – også de voksne. Men det er ikke tilstrækkeligt dokumenteret, at behandlingen virker hos dem. Vi opfordrer derfor firmaet til at vende tilbage med et pristilbud, som alene gælder behandling af børnene,” udtaler formand for Medicinrådet Jørgen Schøler Kristensen i en nyhed på Medicinrådets hjemmeside.   

Medicinrådet anbefaler ikke

”Medicinrådet finder det sandsynligt, at larotrectinib har en effekt på overlevelsen hos børn (under 18 år) med NTRK-fusion-positiv kræft. Dog er den tilbudte pris for høj. Derfor kan Medicinrådet ikke på det nuværende grundlag anbefale larotrectinib til børn,” skriver rådet i deres anbefaling.  

Medicinrådet anbefaler heller ikke larotrectinib til voksne med NTRK-fusion-positiv kræft, fordi datagrundlaget er meget sparsomt.   

Medicinrådet skriver dog samtidig, at studier indikerer, at larotrectinib medfører, at kræfttumorerne mindskes i godt 70 procent af de behandlede voksne og 95 procent af de behandlede børn.

”Dette ses på tværs af forskellige kræftformer, skriver rådet. De samlede tilgængelige data indikerer desuden, at larotrectinib er mere effektivt ved kræftformer i børn end i voksne. Behandlingen er forbundet med relativt få alvorlige bivirkninger,” skriver rådet.

Listeprisen på larotrectinib er ca. 585.000 kroner pr. år. Pristilbud og rabatter er fortrolige efter firmaets ønske. Medicinrådet vil se på sagen igen, hvis firmaet vender tilbage med et nyt pristilbud.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift