Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen bør træde varsomt

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

EU-projekt sigter mod at reducere forekomsten af ​​hjerte-kar-sygdom hos kræftpatienter

Mange kræftpatienter udvikler hjerte-kar-sygdomme, blandt andet hjertesvigt, som følge af kemoterapi. Et tvær-europæisk samarbejde skal nu ved hjælp af iskæmisk prækonditionering (IPC) forsøge at mindske udvikling af de kardiovaskulære senfølger.

Hvert år behandles flere end tre millioner europæere med antracykliner alene eller i kombination med andre kræftmidler. Kræftpatienter er i øget risiko for at udvikle hjerte-kar-komplikationer blandt andet fordi nogle kræftbehandlinger – for eksempel antracykliner - kan udløse kardiovaskulære lidelser. Antracykliner kan fremkalde en irreversibel toksisk påvirkning af hjertet, og kan føre til kronisk hjertesvigt. Det anslås, at forekomsten af ​​kronisk hjertesvigt sekundært til kræftterapi-relateret kardiotoksicitet i Europa ses hos flere end én million mennesker. Afvejningen mellem kræft og kronisk hjertesvigt er vanskelig for patienterne at håndtere psykisk, og for sundhedssystemer har den voksende forekomst af kronisk hjertesvigt enorme negative konsekvenser.

De to store udækkede kliniske behov relateret til antracyklin-induceret kardiotoksicitet er dels mangel på terapier til forebyggelse eller helbredelse af tilstanden og dels mangel på markører til at identificere problemet i dets tidligste stadier. RESILIENCE (Remote Ichemic Conditioning in Lymphoma Patients Receiving Athracyclines), som er et multinationalt projekt sponseret af EU gennem ’Health Demographic Change and Wellbeing’-programmet, sigter mod at mindske byrden af ​​hjerte-kar-sygdomme hos kræftoverlevere. Partnerne i studiet er 17 hospitaler i Spanien, Frankrig, Holland, Portugal, Tyskland og Danmark (Aarhus Universitetshospital). Der er tale om en klinisk multidisciplinær gruppe, som er sammensat af både kardiologer, hæmatologer, cardio-onkologer og radiografer – gruppen tæller i øvrigt både læger, sygeplejersker, teknologi-specialister, radiografiske virksomheder, videnskabelige selskaber og patientforeninger.

Seks mio til projektet

Projektet har modtaget et tilskud på seks millioner Euro til etablering et randomiseret, klinisk studie, der tester effektiviteten af "Remote ischaemic preconditioning" - iskæmisk prækonditionering (IPC) - til at forhindre udvikling af antracyklin-induceret kardio-toksicitet. Iskæmisk prækonditionering (IPC) er en intervention karakteriseret ved korte perioder af afklemning af blodgennemstrømningen til væv, som skaber cyklusser af iskæmi og reperfusion og kan beskytte mod efterfølgende længerevarende iskæmi. IPC kan beskytte hjertevæv, også når afklemningen bliver foretaget på andre kar end kranspulsårerne (eks. ved afklemning af overarmen).

I praksis foregår IPC ved, at afklemningen induceres ved brug af en blodtryksmanchet, der monteres på en eller flere af kroppens ekstremiteter – i dette tilfælde på armen. Blodtryksmanchetten oppustes til et tryk, der medfører fuld arteriel afklemning. Der anvendes forskellige variationer af IPC-protokoller. Fælles for protokollerne er dog at de består af cyklusser af afklemning og reperfusion, hvor der skiftevis er henholdsvis fuld arteriel okklusion og fri blodgennemstrømning til ekstremiteten. Typisk består en IPC-protokol af tre-fem cyklusser, hvor både afklemning og reperfusion varer fem minutter.

I projektet deltager flere end 600 patienter, der for nylig er diagnosticeret med Non-hodgkin lymfom (NHL), og som skal gennemgå et kemoterapi-forløb med antracykliner. Patienterne vil blive tilfældigt udvalgt til IPC (en ugentlig session i løbet af de fire måneders kemoterapiforløb) eller til standard-kontrol. Hjertefunktionen evalueres i løbet af hele studiets løbetid.

IPC har vist sig yderst effektiv til forebyggelse af antracyclin-induceret kardiotoksicitet i store dyremodeller, og hypotesen bag studiet er, at IPC også vil være i stand til at mindske senfølger i form af udvikling af hjerte-kar-sygdom. IPC er testet i adskillige studier – men det er første gang, at IPC testes i et stort, randomiseret studie med kræftpatienter, der gennemgår kemoterapi med antracykliner.

Et andet aspekt af RESILIENCE-studiet er, at man benytter sig af ​​kardiovaskulær magnetisk resonansafbildning (CMR) til evaluering af indvirkningen af IPC-​​interventionen på hjertefunktionen. Patienterne gennemgår tre CMR-undersøgelser; før studiets opstart, halvvejs i studiet og igen efter fire måneder med kemoterapi. Ved hjælp af CMR håber forskerne at være i stand til at validere en ny CMR-baseret markør for tidlig kardiotoksicitet.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift