Nye data for første KRASG12C-hæmmer

KRASG12C-hæmmeren sotorasib (Lumakras)er blevet evalueret i over 10 forskellige kombinationer til behandling af KRAS G12C-muterede kræftformer.

Resultaterne blev præsenteret på Plenary Session på AACR-NCI-EORTC 2021 Virtual International Conference on Molecular Targets and Cancer Therapeutics den 9. oktober 2021.

I en arm af fase Ib-studiet CodeBreaK 101 blev 33 stærkt forbehandlede patienter med KRAS G12C-muteret ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) indskrevet. Dette omfattede fem patienter, der tidligere var blevet behandlet med sotorasib-monoterapi. Undersøgere gav 10 patienter 20 mg Giotrif (afatinib) plus 960 mg sotorasib, mens 23 patienter fik 30 mg Giotrif og 960 mg sotorasib. Dataene viste en objektiv responsrate (ORR) på 20 procent i den første kohorte og 35 procent i den anden kohorte. Sygdomsbekæmpelsesrate, var hhv. 70 procent og 74 procent i de to kohorter.

De mest almindelige behandlingsrelaterede bivirkninger (TRAE'er) var diarré, kvalme og opkastning. TRAE'er af grad 3 forekom hos 30 procent af patienterne i begge dosisgrupper, diarré var den mest almindelige.

Tabletbehandling

En anden studiearm testede kombinationen af sotorasib​​ og Mekinist (trametinib) hos stærkt forbehandlede patienter med KRAS G12C-muterede solide tumorer, herunder dem, der tidligere havde modtaget KRAS G12C-hæmmerbehandling. Her var i alt 41 patienter indskrevet, 18 patienter med NSCLC, 18 patienter med kolorektalkræft (CRC) og fem patienter med andre solide tumorer. Blandt patienter med CRC, der var behandlingsnaive over for KRAS G12C-hæmmer, opnåede ni procent delvis respons, og 82 procent opnåede sygdomsbekæmpelse. I alt opnåede 14 procent af tidligere behandlede CRC-patienter delvis respons, og 86 procent opnåede sygdomsbekæmpelse. I NSCLC-populationen opnåede 20 procent af KRAS G12C-hæmmere-naive patienter et delvis respons, og 87 procent opnåede sygdomsbekæmpelse. Hos patienter, der tidligere var blevet behandlet med en KRAS G12C-hæmmer, opnåede 67 procent sygdomsbekæmpelse.

De mest almindelige TRAE'er i denne undersøgelse var diarré, udslæt, dermatitis acneiform, kvalme og opkastning.

Amgen, som står bag sotorasib, vil tage de nye resultater i betragtning, når firmaet skal prioritere, hvilke kombinationer der skal videre i udviklingsprogrammet for sotorasib. I de kommende måneder præsenterer firmaet blandt andet data for sotorasib i kombination med PD-1- og SHP2-hæmmere.

Sotorasib er en tabletbehandling og den første og eneste KRASG12C-hæmmer. I maj 2021 modtog sotorasib accelereret markedsføringsgodkendelse i USA, og lægemidlet er også godkendt i De Forenede Arabiske Emirater, Canada og Storbritanniens. Amgen har indsendt en ansøgning om markedsføringstilladelse i EU, men der er endnu ikke truffet afgørelse herom.