Fagudvalg i Medicinrådet: Pemazyre kan være mulig behandling mod kræft i galdevejene

Proteinkinasehæmmeren Pemazyre (pemigatinib) kan være et bedre behandlingsalternativ end den nuværende andenlinjebehandling for nogle patienter med lokalavanceret eller metastatisk kræft i galdevejene (cholangiokarcinom).

Sådan lyder Medicinrådets fagudvalgs vurdering af den kliniske værdi af Pemazyre, som anslås at være relevant for seks personer om åreti Danmark.

Fagudvalget vurderer, at Pemazyre kan være et bedre behandlingsalternativ end best supportive care (BSC) til cholangiokarcinom-patienter med performancestatus 0 og 1. Rådet understreger dog, at datagrundlaget ikke er tilstrækkeligt til at kunne kategorisere den samlede værdi af Pemazyre sammenlignet med BSC til andenlinjebehandling af patienter med lokalavanceret eller metastatisk cholangiokarcinom og en FGFR2-fusion eller andet rearrangement, som har haft tilbagefald af sygdom eller udviser refraktær sygdom efter mindst én linje systemisk behandling.

I sin vurdering lægger fagudvalget vægt på, at der på trods af et spinkelt datagrundlag er observeret, at 37 procent af patienterne opnår respons ved behandling med Pemazyre, og at responset gennemsnitligt varer 7,5 måneder. Bivirkningerne ved lægemidlet kan være alvorlige, men vurderes at kunne afhjælpes, og det forventes samtidig, at de symptomer, patienterne oplever under behandling med BSC på grund af deres underliggende sygdom, udskydes ved respons på Pemazyre, lyder det i vurderingen.

BSC består af understøttende behandling af de symptomer, der opstår ved sygdomsprogression, og indebærer månedlige kliniske undersøgelser, symptomkontrol, inkl. galdedræning og stentning af galdeveje efter behov, antibiotika, smerte- og kvalmestillende lægemidler, steroider, palliativ stråleterapi og blodtransfusioner samt anden palliativ behandling for symptomer som gulsot og hudkløe.

Medicinrådet har den 27. oktober godkendt de sundhedsøkonomiske beregninger for ibrugtagning af Pemazyre, og rådet skal nu tage endelig beslutning til, om lægemidlet skal være standardbehandling i Danmark.