"Jeg er utrolig spændt på at komme i gang med projektet, som jeg virkelig tror vil kunne få stor indflydelse på, hvordan vi arbejder med lægemidlers sikkerhed i fremtiden," siger Anton Pottegård.

Han vil finde ny metode til at overvåge sikkerheden ved lægemidler

Anton Pottegård, professor i klinisk farmaci og farmakoepidemiologi, vil teste en ny måde at holde øje med, om sikkerheden ved brug af lægemidler er tilstrækkelig.

Det har han fået en Sapere Aude Forskningsleder-bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond på 6,2 mio. kroner til.

"I dette projekt ønsker jeg at udvikle nye metoder der, baseret på data fra sundhedsregistre om for eksempel lægemiddelbrug og hospitalskontakter, kan identificere nye og ukendte sikkerhedssignaler," fortæller Anton Pottegård.

Mere specifikt vil han udvikle og afprøve metoder til, på tværs af alle lægemidler, at opfange sikkerhedssignaler relateret til hjerte-kar-bivirkninger, metoder til at sammenligne forskellige grupper af lægemiddelbrugere for at få et mere relevant sammenligningsgrundlag og metoder til at prioritere blandt de sikkerhedssignaler, som screeningsstudierne giver anledning til.

Anton Pottegård vil i projektet også have fokus på en infrastruktur, der understøtter hurtig replikation af sikkerhedssignaler i eksterne data fra Norge og Holland.

Med gennemførslen af projektet vil der skabes ny viden, der kan åbne helt nye muligheder inden for forskningen i lægemiddelsikkerhed, og som ultimativt kan føre til en bedre overvågning af lægemiddelsikkerheden på globalt plan, mener han.

"En Sapere Aude-bevilling giver mulighed for at prioritere det langsigtede og det nyskabende. Jeg er utrolig spændt på at komme i gang med projektet, som jeg virkelig tror vil kunne få stor indflydelse på, hvordan vi arbejder med lægemidlers sikkerhed i fremtiden," siger Anton Pottegård.

"Konkret skal vi nu ud og have ansat en ny ph.d.-studerende og senere en postdoc., som skal arbejde sammen med mig og kolleger i Norge og Holland om at få etableret et system hvor vi, på tværs af de tre lande, kan opfange og efterprøve nye signaler omkring brug af lægemidler og deres sikkerhed," siger han.