- først med nyheder om medicin

Ny immun-kemo-kombination viser lovende effekt mod næsesvælgkræft

Tislelizumab i kombination med standard kemoterapi forlænger progressionsfri overlevelse mod næsesvælgkræft sammenlignet med standard kemobehandling alene.

Det viser resultater fra fase-III-studiet RATIONALE 309, der blev præsenteret på den europæiske kræftkongres ESMO immuno-oncology 2021 (abstrakt #121O). 

Resultaterne peger på, at der kan være en fordel ved at tilføje et antistof rettet mod PD-1 til standard kemobehandlingen gemcitabin og cisplatin.

I det randomiserede, globale, dobbeltblindede fase III-forsøg forbedrede anti-PD-1-antistoffet, tislelizumab, i kombination med standard-of-care gemcitabin og cisplatin, progressionsfri overlevelse (PFS) i førstelinjebehandlingen for recidiverende/metastatisk nasopharyngeal cancer (NPC).

Median PFS var 9,2 måneder med tislelizumab plus gemcitabin-cisplatin og 7,4 måneder med placebo plus kemoterapi (hazard ratio [HR] 0,52; 95 procent konfidensinterval [CI] 0,38-0,73; p<0,0001).

Objektive responsrater (ORR'er) var henholdsvis 69,5 procent og 55,3 procent, hvor 16,0 procent og 6,8 procent af patienterne opnåede komplet respons.

Under præsentationen sagde professor Lisa Licitra fra det italienske forskningsinstitut Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori:

"Separation af PFS-kurverne ser ud til at forekomme efter kemoterapicyklusserne, hvilket kan indikere, at immunterapi kun er nødvendig i vedligeholdelsesfasen. Det berettiger yderligere forskning. Hvis vi finder ud af, at immunterapivedligeholdelse er hoveddrivkraften bag PFS-adskillelsen, kan dette være evidens til fordel for at undersøge immunterapier i en adjuverende setting for at forbedre overlevelsen.”