Autoimmun hepatitis forbundet med øget risiko for kræft

Morten Daniel Jensen

Autoimmun hepatitis er forbundet med øget risiko for kræft, men den forøgede risiko er imidlertid ikke så stor, at den giver anledning til at ændre klinisk praksis, mener forsker.

Det er velkendt, at mange autoimmune sygdomme medfører en øget risiko for kræft. Nu slår danske forskere fast, at det også er tilfældet med autoimmun hepatitis.

”Til forskel fra tidligere studier har vi takket være de danske registre kunnet inkludere en stor gruppe matchede kontroller og dermed justere for proxyindikatorer for rygning og alkohol. Vi finder, at der er en statistisk signifikant øget risiko for kræft ved autoimmun hepatitis, men den absolutte risiko er lav,” siger Morten Daniel Jensen, der er læge og kommende ph.d.-studerende på afdeling for lever-, mave- og tarmsygdomme ved Aarhus Universitetshospital. Han er førsteforfatter på undersøgelsen, som er udgivet i tidsskriftet American Journal of Gastroenterology.

Studiet inkluderer 1805 danske patienter med autoimmun hepatitis og 16.617 matchede kontroller. Resultatet viser, at autoimmun hepatitis var forbundet med 50 procent øget risiko for kræft ti år efter diagnosen. Blandt de hyppigste kræftsygdomme var non-melanom hudkræft (4,0 procent risiko efter ti år) og tarmkræft (1,6 procent risiko efter ti år), og risikoen var større blandt patienter, som fik immundæmpende medicin, og blandt patienter med skrumpelever.

”Resultatet er markant, men ikke i en størrelsesorden, hvor det giver mening at begynde at screene for kræft eller ændre den kliniske praksis. Resultatet bekræfter, hvad der er fundet i andre studier,” siger Morten Daniel Jensen og fortsætter:

”Vi ved, at immundæmpende medicin medfører en øget risiko for en række kræftsygdomme, hvoraf hudkræft er den hyppigste. Nu ser vi, at det også gælder for patienter med autoimmun hepatitis.”

Lavere risiko blandt yngre patienter

Studiet viser også, at den forhøjede risiko for kræft primært gælder patienter, som var over 45 år, da de fik diagnosen autoimmun hepatitis. For patienter under 45 år var risikoen ganske vist forhøjet, men den faktiske risiko var lille og ikke statistisk signifikant større end kontrolgruppens.

”Det er selvfølgelig ikke positivt, at der er en lille forøget risiko for kræft – selv blandt de yngre patienter – men risikoen er meget lav i absolutte tal. Det er en beroligende nyhed for de yngre patienter,” siger Morten Daniel Jensen.