De fleste hormonpræventioner øger ikke risikoen for hjernekræft hos børn

Kvinders brug af hormonprævention øger ikke risikoen for hjernekræft hos deres børn. Sådan lyder den overordnede konklusion i en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse og Rigshospitalet.

I studiet, hvis resultater er publiceret i JAMA, har forskerne via registerdata undersøgt alle former for hormonprævention, eksempelvis p-piller, spiral, p-stav og hormonindsprøjtninger. Forskerne har analyseret data fra børn, der er født i Danmark i årene 1996-2014. I den periode blev der født knap 1,2 mio. børn, og frem til 2018 havde i alt 725 af dem udviklet en hjernetumor. 

Indsprøjtninger øger risikoen

Samlet set viser resultaterne, at mødres brug af hormonprævention ikke øger risikoen for, at deres børn får hjernekræft. Undersøgelsen viser dog, at den type hormonprævention, der gives som indsprøjtninger, øger risikoen for at børn udvikler hjernekræft med 6,7 gange. Det er dog vigtigt at sætte tallene i perspektiv, fordi risikoen stadig er meget lille for den enkelte, understreger seniorforsker Marie Hargreave fra Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning, der har stået i spidsen for forskningen.

For læger og forskere er den nye viden ifølge Marie Hargreave interessant, fordi den peger på en sammenhæng, som det er vigtigt at undersøge nærmere.

”På sigt kan det måske få betydning for, hvordan og til hvem man bruger netop denne type hormonprævention samt bidrage til vigtig viden om, hvorfor hjernekræft opstår,” siger hun på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside.

Generelt har antallet af børn, der får hjernekræft, været stigende siden 1970’erne, uden at man ved hvorfor. Nogle tilfælde opstår – som al anden kræft – tilfældigt på grund af uheldige ændringer i cellernes gener, mens andre kan skyldes påvirkninger udefra.