Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Tidlig palliativ pleje gør livet lettere for pårørende

Palliativ pleje kort tid efter en kræftdiagnose har ikke kun betydning for patienten, men resulterer også i bedre livskvalitet og færre depressionssymptomer for de pårørende.

Det viser et randomiseret amerikansk studie, der præsenteres på ASCO mandag 6. juni (Abstrakt 10131).

Studiets konklusion overrasker ikke Kræftens Bekæmpelses direktør Leif Vestergaard Pedersen.

”Det stemmer overens med de forskningsresultater, vi tidligere har set. Der er ingen tvivl om, at palliativ pleje, eller ’supportive care’, har stor betydning, både for patienten og for de pårørende. De pårørende føler sig trygge ved, at den syge har det godt og bliver taget sig af, og det kan aflaste dem, så de har flere kræfter til at være der for den syge,” siger Leif Vestergaard Pedersen.

Den amerikanske undersøgelse omfatter 275 pårørende til nydiagnosticerede patienter med uhelbredelig lunge- og mavetarmkræft. Analysen, der er kommet frem til, at palliativ pleje også har en positiv betydning for de pårørende, var en del af et forsøg, hvor patienterne blev randomiseret til enten at modtage tidlig palliativ indsats integreret med standard onkologisk pleje eller kun standard onkologisk behandling.

De pårørende, som af patienten var blevet identificeret som den primære omsorgsperson, blev evalueret ved starten af den palliative behandling og igen efter hhv. 12 og 24 uger. Evalueringen foregik ved, at de pårørende skulle udfylde standard-spørgeskemaer, der omhandlede livskvalitet (Medical Outcomes Study Health Survey Short Form-36) og humør (Hospital Anxiety and Depression Scale).

Færre depressionssymptomer

12 uger efter, at den palliative pleje var påbegyndt, rapporterede de pårørende signifikant lavere depressionssymptomer. Både vitalitet og social funktion blev forbedret for de personer, hvis syge pårørende modtog tidlig palliativ pleje, hvorimod det faldt for de personer, hvis pårørende fik standardbehandling. Efter 24 uger, fortsatte de pårørende, hvis pårørende fik tidlig palliativ behandling, med at rapportere færre depressionssymptomer, mens der ikke blev observeret nogen statistisk signifikant forskel i de øvrige spørgsmål.

Ifølge forfatterne bag studiet tyder resultaterne på, at nogle af de observerede fordele i livskvalitet og humør var indirekte følger af forbedringer i patientens resultater. Forskerne udfører nu yderligere analyser for bedre at forstå denne effekt.

Mere fokus på pårørende

Leif Vestergaard Pedersen håber, at det amerikanske studie kan skabe mere fokus på pårørendes trivsel.

”Jeg håber, at studiet kan være med til at understrege, at et godt samspil mellem sundhedsvæsnet og den syge er med til at gøre det nemmere at være pårørende. Dermed kan de være til en større støtte – både direkte for patienten og indirekte for sundhedsvæsnet,” siger han.

I Kræftens Bekæmpelse er en grundlæggende erfaring, at sundhedsvæsnet ikke har nok fokus på de pårørende.

”Der er et behov og et klart ønske fra de pårørende om, at sundhedsprofessionelle er opmærksomme på dem, så de bliver inddraget på den rigtige måde. De pårørende skal være velorienterede og have mulighed for at være med ved vigtige samtaler – selvfølgelig i den grad, patienten selv ønsker det. Det er også vigtigt at lytte til, hvilke bekymringer de pårørende har,” siger Leif Vestergaard Pedersen.

Tags: ASCO 2016

EVALUERING AF PATIENTANSVARLIG LÆGE

Vigtigste erfaring: Vi må forventningsafstemme

Det er vigtigt at afstemme forventninger med patienterne, når de får tildelt en patientansvarlig læge (PAL). Det er en af de vigtigste erfaringer, som nogle af landets onkologiske afdelinger har gjort sig cirka to år inde i implementeringen af PAL.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift