Nye tal: Flere overlever kræft i lang tid

For 15 år siden var 74 procent af kræftpatienter i live et år efter diagnosen. Det tal er nu 83 procent. Det viser en ny rapport fra Sundhedsdatastyrelsen, som sammenligner overlevelsen for kræftpatienter både over tid og mellem forskellige kræftformer.

Rapporten (https://sundhedsdatastyrelsen.dk/-/media/sds/filer/find-tal-og-analyser/sygdomme-og-behandlinger/kraeft/kraeftoverlevelse/kraeftoverlevelse_2006_2020.pdf?la=da) viser også, at flere kræftpatienter overlever i længere tid. For 15 år siden var 57 procent i live fem år efter, at en kræftdiagnose var blevet stillet. I dag er 68 procent fortsat i live.

Overlevelsen et år efter, at en kræftdiagnose blev stillet for patienter, som blev diagnosticeret i perioden 2018-2020, er steget for både mænd og kvinder sammenlignet med perioden 2006-2008. Overlevelsen er 82 procent for mænd og 85 procent for kvinder, hvilket er en stigning på henholdsvis ni og ti procentpoint.

Overlevelsen fem år efter, at en kræftdiagnose blev stillet, er på 67 procent for mænd og 69 procent for kvinder for perioden 2018-2020. Det er en stigning på 11 procentpoint for begge køn sammenlignet med 2006-2008.

Lungekræft har højeste dødelighed

I rapporten er der opgjort dødelighed for 15 specifikke kræftformer. Den højeste dødelighed ses for lungekræft, hvor 20 procent af de ramte mænd og 30 procent af de ramte kvinder er i live efter de første fem år. I den anden ende af skalaen ligger testikelkræft, hvor 96 procent er i live mindst fem år efter diagnosen.

Patienter med lungekræft lever dog generelt længere. Overlevelsen efter et år er 53 procent for mænd og 61 procent for kvinder for perioden 2018-2020. Det er en stigning på henholdsvis 20 procentpoint og 23 procentpoint sammenlignet med perioden 2006-2008.
De mest udbredte kræftformer – brystkræft for kvinder og prostatakræft for mand – har begge en overlevelse på 89 procent efter fem år.

Både mænd og kvinder har øget deres kræftoverlevelse, men generelt overlever lidt flere kvinder end mænd kræft. Hvor overlevelsen for mænd inden for det første år efter diagnosticering var 82 procent, var kvindernes 84 procent. Forskellen har været stabil i hele den undersøgte periode.

Forbedringerne  i overlevelsen for kræftpatientersteg skete især i den første del af den 15-årige periode, rapporten har set på. Der sker fortsat forbedringer, men takten er faldet.