Færre med lav indkomst blev kræftscreenet under COVID-19-pandemien

En større gruppe socialt sårbare og med lav indkomst blev helt væk fra kræftscreening under pandemiens første år, viser studier fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).

Danmark valgte som det eneste land i verden at fortsætte alle tre screeningsprogrammer for kræft gennem hele COVID-19-pandemien. Derfor har resultater for, hvordan COVID-19 har påvirket deltagelsen i screeningsprogrammerne været ventet med spænding, skriver RKKP i en nyhed på deres hjemmeside. 

RKKP’s nye studier viser, at der efter den første COVID-19-lockdown i marts 2020 skete et markant fald i antallet af screeninger for alle tre kræftscreeningsprogrammer: tarmkræft, livmoderhalskræft og brystkræft.  

Men efter et år, var nedgangen indhentet, og deltagelsen var igen på niveau med tidligere år, konkluderer RKKP, der har undersøgt deltagelsen i tarmkræftscreening, mammografiscreening og livmoderhalskræftscreening i perioden fra januar 2015 til september 2021. 

Berit Andersen, klinisk professor ved Aarhus Universitet og cheflæge ved Afdeling for Folkeundersøgelser på Regionshospitalet Randers, har bidraget til forskningen og ifølge hende, ligger resultaterne i tråd med hendes egne oplevelser fra dagligdagen på Regionshospitalet Randers, skriver RKKP. 

”I forbindelse med, at vi oplevede et fald i deltagelsen i mammografiscreening i begyndelsen af pandemien, spurgte vi kvinderne, hvorfor de blev væk. De fortalte, at de ikke opfattede screening som akut og dermed ikke noget, de ville belaste sundhedsvæsenet med. Derudover ønskede nogle ikke at udsætte sig for smitte ved at benytte offentlig transport.” 

Faktisk var deltagelsen i screeningen sidst i perioden, hvilket tyder på, at folk søger at indhente den forsømte screening. 

Socialt sårbare kommer ikke til screening

Forskerne har dog også fundet en bekymrende tendens. En gruppe socialt udsatte med lav indkomst, udsætter ikke blot screeningen i en periode. De bliver helt væk, skriver RKKP. 

”Vi kan se, at pandemien og samfundets restriktioner rammer socialt skævt. Især for gruppen af folk med lav indkomst ser vi, at de har en lavere screeningsdeltagelse selv efter et år. Det er især bekymrende, fordi gruppens deltagelse i screeningsprogrammer allerede lå lavt. Under pandemien falder den yderligere,” udtaler Tina Bech Olesen, projektleder for COVID-19-projektet i RKKP. 

For livmoderhalskræftscreening lå deltagelsen for kvinder med lav indkomst på 50 procent før pandemien, hvorimod 65 procent af den samlede inviterede gruppe deltager. Under pandemien var deltagelsen blandt lavindkomstgruppen faldet yderligere med fem procent et år efter invitation.  

For mammografiscreening er tendensen den samme. Før pandemien deltog 76 procent af kvinder med lav indkomst i mammografiscreening inden for et år, hvorimod den samlede deltagelse var 83 procent. I starten af pandemien faldt deltagelsen med hele 7 procent blandt kvinder med lav indkomst.  

Man kan være bekymret for, om vi mister nogle kvinder, som ellers ville have deltaget, fordi det måske var uklart, hvorvidt det var muligt at deltage i screeningsprogrammerne, påpeger Tina Bech Olesen.