Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

KRIS godkender ramucirumab til undergruppe

Danske Regioners koordineringsråd for ibrugtagning af sygehusmedicin, KRIS, har besluttet at godkende antistoffet ramucirumab (Cyramza) til behandling af en undergruppe af patienter, som har en svulst i overgangen mellem mavesæk og spiserør.

I februar sidste år lød udmeldingen fra KRIS, at ramucirumab havde for mange bivirkninger i forhold til den beskedne effekt ved kræft i maven eller spiserøret, men nye data viser, at stoffet virker bedre i den undergruppe af patienter, der har en svulst i overgangen mellem mavesæk og spiserør.

”Vi har tidligere afvist af tage ramucirumab i brug, men de data, vi har modtaget i den seneste ansøgningsrunde, viser, at ramucirumab har en bedre effekt i undergruppen end i den samlede gruppe. Derfor godkender vi ramucirumab som standardbehandling til patienter med svulst i overgangen mellem mavesæk og spiserør,” siger KRIS’ formand Steen Werner Hansen.

Beslutningen om at godkende ramucirumab blev truffet på seneste møde i KRIS 14. juni.

Ramucirumab blev første gang godkendt i Europa i december 2014 til behandling af fremskreden gastrisk eller gastroøsofageal reflukssygdom.

I januar i år blev ramucirumab i kombination med docetaxel godkendt af Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, til behandling af patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet lungekræft, med sygdomsprogression efter platinbaseret kemoterapi. Samtidig blev ramucirumab i kombination med FOLFIRI (en kombineret behandling bestående af lægemidlerne irinotecan, 5-fluoruracil og folinsyre) godkendt til behandling af patienter med metastatisk tarmkræft. 

EVALUERING AF PATIENTANSVARLIG LÆGE

Vigtigste erfaring: Vi må forventningsafstemme

Det er vigtigt at afstemme forventninger med patienterne, når de får tildelt en patientansvarlig læge (PAL). Det er en af de vigtigste erfaringer, som nogle af landets onkologiske afdelinger har gjort sig cirka to år inde i implementeringen af PAL.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift