Nyt fund indikerer, hvorfor nogle tumorer vokser under immunterapi

Amerikanske forskere har fundet en mekanisme bag, hvorfor en undergruppe af kræftpatienters tumorer vokser frem for at skrumpe, når de behandles med immunterapi.

I studiet, som er publiceret i Cancer Cell, har forskerne brugte tumorprøver fra patienter og mus til at undersøge de involverede molekylære veje, når immunterapi forværrer, i stedet for at bremse, kræftprogression. De fandt, at tumorer med såkaldt hyperprogression efter immunterapi udviste forhøjede niveauer af fibroblast vækstfaktor 2 (FGF2) og beta-catenin-signalering. Yderligere viste musemodellerne, at genet, der signalerer interferon γ, afledt af CD8+ T-celler, fører til hyperprogressionssygdom ved at omkoble tumorernes metaboliske veje.

Forskerne forventede, at patienter med hyperprogressionssygdom ville have færre immunceller, såsom CD8+T-celler og interferon γ-gensignaturen, men det viste sig, at de patienter, som ikke havde nogen fordel af immunterapi, havde en lignende CD8+T-celleinfiltration som de patienter, der havde stor gavn af behandlingen.

Forskerholdet antog, at patienternes hyperprogressionssygdom er en konsekvens af selve immunterapien, men var nødt til at undersøge denne kontroversielle observation yderligere i eksperimentelle musemodeller. Her fandt de ud af, at målretning mod gensignaleringsaksen for interferon γ, FGF2 og beta-catenin forhindrer hyperprogression.

"Disse resultater er provokerende. Vi tror normalt, at immunterapi er gavnligt, men nu har vi beviser for, at for en undergruppe af patienter er det ikke kun ikke gavnligt, men potentielt skadeligt for patienterne. Hvis vi kan nå det stadie, hvor vi kan identificere de patienter, der ikke burde modtage behandling på forhånd, vil det være meget vigtigt," siger ledende forfatter til studiet Weiping Zou fra University of Michigan Rogel Cancer Center i en pressetekst.

Næste skridt for forskerne er at målrette gensignaleringsaksen for interferon γ, FGF2 og beta-catenin hos patienter i klinikken.