Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

KRIS klar til at godkende immunterapi til nyrekræft

Danske Regioners koordineringsråd for ibrugtagning af sygehusmedicin, KRIS, er positivt indstillet over for at tage immunterapi-stoffet nivolumab (Opdivo) i brug til patienter med nyrekræft.

Rådet har dog bedt klinikerne bag ansøgningen om national ibrugtagning af nivolumab om at svare på nogle spørgsmål til, hvor bred indikationen skal være.

”Vi anerkender, at nivolumab har en effekt i patienter med nyrekræft, men vi har nogle supplerende spørgsmål til, hvor mange linjer behandling du må have fået, før du får stoffet,” siger KRIS’ formand Steen Werner Hansen.

Det foreløbige data viser kun effekten af nivolumab i nydiagnosticerede patienter, men senere på året kommer der data, der kan svare på nogle af de spørgsmål, KRIS har stillet. Derfor har ansøgerne foreslået, at man tager godkendelsen af nivolumab til patienter med nyrekræft i to trin.

”Det betyder, at vi nu er positivt indstillet på at godkende nivolumab til nydiagnosticerede nyrekræftpatienter, hvor studiet har vist, at stoffet har en effekt, og så afventer vi data for de andre patientgrupper,” siger Steen Werner Hansen.

Ansøgningen om national ibrugtagning af nivolumab til behandling af nyrekræft blev behandlet på seneste møde i KRIS 14. juni. Høringsproceduren er endnu ikke afsluttet på grund af sommerferie. 

EVALUERING AF PATIENTANSVARLIG LÆGE

Vigtigste erfaring: Vi må forventningsafstemme

Det er vigtigt at afstemme forventninger med patienterne, når de får tildelt en patientansvarlig læge (PAL). Det er en af de vigtigste erfaringer, som nogle af landets onkologiske afdelinger har gjort sig cirka to år inde i implementeringen af PAL.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift