Britiske farmaceuter henviser deres kunder direkte til kræftscreening i nyt forsøg

I England er 40 såkaldte community pharmacies fra årsskiftet begyndt at henvise patienter med mulige tegn på kræft direkte til scanninger som en del af et pilotprojekt . Håbet er, at det kan få kræftoverlevelsen op.

Pilotprojektet er igangsat efter, at Department of Health and Social Care (DHSC) i sit svar på Health and Social Care Select Committees gennemgang af kræftindsatsen i England i juni 2022 påpegede, at apoteker er et oplagt sted at opdage folk med potentielle kræftsymptomer, når de kommer for at købe medicin eller søge råd.

Tanken bag det nye pilotprojekt er, at hvis farmaceuter oplever kunder med tegn på kræft – såsom hoste, der har varet i tre uger eller mere, synkebesvær eller blod i urinen – skal de henvise patienter direkte til scanninger og kontroller, uden at personen behøver omkring en læge først.

Første del af pilotprojektet gik i luften i denne måned i 40 lokale apoteker, mens yderligere 40 apoteker involveres i marts/april 2023.

I National Health Service's (NHS) langsigtede plan, som blev offentliggjort i januar 2019, forpligtede NHS sig til at forbedre kræftoverlevelsen dramatisk, blandt andet ved at øge andelen af kræftformer diagnosticeret tidligt, fra 50 procent til 75 procent inden 2028. For at nå dette mål oprettede regeringen 92 diagnostiske centre i lokalsamfundet, som borgere kan henvises til, for at få deres symptomer kontrolleret for en række tilstande, såsom kræft og hjerte- og lungesygdomme. Nyeste ide for at forbedre kræftdiagnostikken er altså at få farmaceuterne med på banen.