Højt blodtryk hos kræftpatienter øger risikoen for hjerteproblemer betydeligt

Forhøjet blodtryk hos kræftpatienter er forbundet med en større risiko for hjertesvigt og andre hjertekarsygdomme, viser ny undersøgelse. Resultaterne peger på vigtigheden af tværfagligt samarbejde for en optimal håndtering af hypertension hos kræftpatienter, påpeger forskerne bag studiet.

På trods af en voksende erkendelse af vigtigheden af hypertension hos patienter med kræft, vides der kun lidt om, hvorvidt forhøjet blodtryk blandt kræftpatienter er forbundet med hændelser af hjertesvigt og andre hjertekarsygdomme, og hvilke blodtryksniveauer som er knyttet til disse begivenheder. I den nye undersøgelse, som er publiceret i Journal of Clinical Oncology, undersøgte forskerne sammenhængen mellem højt blodtryk (på grundlag af 2017 American College of Cardiology/American Heart Association blodtryksretningslinje) og risikoen for hjertesvigt og hjertekarsygdomme hos patienter med kræft.

Undersøgelsen omfatter 33.991 patienter, som havde en historie med bryst-, kolorektal- eller mavekræft (medianalder 53 år; 34,1 procent var mænd). Patienter, der modtog behandling med blodtrykssænkende medicin eller havde en historie med hjertekarsygdomme (inklusive hjertesvigt), blev udelukket. Ved at bruge blodtryksmålinger ved baseline blev de 33.991 deltagere kategoriseret som enten havende normalt blodtryk (17.444), forhøjet blodtryk (4.733), stadium 1 hypertension (7.502) eller stadium 2 hypertension (4.312). Det primære resultat var hjertesvigt.

Ved en gennemsnitlig opfølgning på 2,6 ± 2,2 år blev 779 hjertesvigt-hændelser registreret. Efter multivariabel justering var hazard ratios (HR'er) for hjertesvigt 1,15 (95 procent CI, 0,93 til 1,44) for forhøjet blodtryk, 1,24 (95 procent CI, 1,03 til 1,49) for trin 1 hypertension og 1,99 (1,63 CI, 1. til 2,43) for stadium 2 hypertension. En trinvis stigning i risiko med blodtrykskategorier blev også observeret, når det handlede om andre hjertekar-hændelser. Denne sammenhæng blev observeret selv hos patienter under aktiv kræftbehandling. Forholdet mellem hypertension og risikoen for at udvikle hjertesvigt hos patienter med kræft blev bekræftet i den koreanske National Health Insurance Service-database.