Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Regorafenib viser forbedret overlevelse for leverkræft

Knap tre måneders længere levetid kan patienter med metastatisk leverkræft få, hvis de bliver behandlet med multikinasehæmmeren regorafenib (Stivarga).

Det viser fase 3-studiet RESORCE, hvor effekten af regorafenib sammen med den bedste understøttende behandling er blevet sammenlignet med placebo samt den bedste understøttende behandling hos patienter med metastatisk, inoperabel leverkræft, hvis sygdom har udviklet sig under behandling med sorafenib (Nexavar). Resultaterne viser en median overlevelse på 10,6 måneder for patienter behandlet med regorafenib sammenlignet med 7,8 måneder i placebogruppen.

I studiet blev i alt 573 patienter randomiseret til at modtage enten regorafenib plus bedste understøttende behandling eller placebo plus bedste understøttende behandling. Patienterne fik enten 160 mg regorafenib gang dagligt eller placebo i tre uger efterfulgt af en uges hvile.

Resultaterne viser, at de patienter, der fik regorafenib havde 38 procent nedsat risiko for død sammenlignet med kontrolgruppen. Den gennemsnitlige overlevelse var 10,6 måneder for dem, der fik regorafenib, sammenlignet med 7,8 måneder for dem, der fik placebo.

De mest almindelige bivirkninger var hypertension (15,2 procent i regorafenib-gruppen versus 4,7 procent i placebogruppen), hånd-fod hudreaktion (12,6 procent versus 0,5 procent), træthed (9,1 procent versus 4,7 procent) og diarré (3,2 procent versus 0 procent).

Primær levercellekræft, også kaldet hepatocellulært carcinom (HCC), er den mest almindelige form for leverkræft og tegner sig for omkring 70-85 procent af alle tilfælde på verdensplan. Leverkræft er den sjette mest almindelige kræftform i verden og den næststørste årsag til kræft-relaterede dødsfald.

Indtil videre er der kun godkendt systemisk terapi med sorafenib for patienter med hepatocellulær leverkræft, og der er endnu ingen andenlinjebehandling for de patienter, hvor sygdommen har spredt sig, og ingen lokal behandling eller operation kan tilbydes.

 

Regorafenib er en såkaldt multikinasehæmmer, der hæmmer signalvejene i cellen, som er vigtige for blodforsyningen til kræftcellerne. Regorafenib gives som tabletter og er godkendt til behandling af metastatisk tarmkræft, som tidligere har modtaget eller ikke er egnet til de tilgængelige behandlinger, samt til metastatiske gastrointestinale stromale tumorer (GIST), der har udviklet sig under eller er intolerante over for tidligere behandling med imatinib eller sunitinib.

EVALUERING AF PATIENTANSVARLIG LÆGE

Vigtigste erfaring: Vi må forventningsafstemme

Det er vigtigt at afstemme forventninger med patienterne, når de får tildelt en patientansvarlig læge (PAL). Det er en af de vigtigste erfaringer, som nogle af landets onkologiske afdelinger har gjort sig cirka to år inde i implementeringen af PAL.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift