Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Lisa Sengeløv:

Danmark har brug for et videncenter for immunterapi

Lisa Sengeløv præsenterede sin ide til et nationalt videnscenter for immunterapi ved 10-års jubilæet for CCIT.

Lisa Sengeløv præsenterede sin ide til et nationalt videnscenter for immunterapi ved 10-års jubilæet for CCIT.

Et Nationalt Videncenter for Cancer Immunterapi, det har vi brug for og det skal ligge på Herlev Hospital.

Det er ambitionen for Lisa Sengeløv, ledende overlæge, Onkologisk afdeling, Herlev Hospital, og hun luftede planen ved 10 års jubilæet for Center for Cancer Immunterapi torsdag inden åbningen af ESMO kongressen i Bella Center i København.

Lisa Sengeløv, som er tidligere formand for DSKO, mener, at Danmark har udviklet særlige kompetencer inden for immunterapi, og de skal fastholdes og udbygges ved at skabe et decideret center for immunterapi, hvor forskning, klinik og industri i fællesskab kan finde nye resultater.

Leif Vestergaard, direktør for Kræftens Bekæmpelse, er også begejstret for den model, der ligger bag CCIT, hvor klinikken og forskningen bidrager til at skabe forbedrede behandlingsmuligheder, som derefter kan inspirere forskerne til at udvikle nye forbedringer, som kan afprøves i klinikken. Det er den cirkel, der giver dynamik i udviklingen af nye terapier.

Men mens Lisa Sengeløvs drøm er et Nationalt Videncenter for Cancer Immunterapi, så drømmer direktøren for Kræftens Bekæmpelse om, at Danmark skal have et Comprehensive Cancer Center, og den ambition gjorde han til en del af sin lykønskning til CCIT på jubilæumsdagen.

Kræftens Bekæmpelse har leveret mere end 30 mio. kr. i støtte til centeret. Den investering var Leif Vestergaard Pedersen godt tilfreds med, men han roste også ledelsen på Herlev Hospital: ”Det har sikkert ikke været økonomisk forsvarligt at huse centeret. Men man gør det, fordi man bør gøre det,” sagde han.

”Vi er kun ved begyndelsen. Det eneste, jeg er sikker på, er, at det skal blive bedre. Det ved jeg fordi jeg kender processerne her.” Det var det optimistiske løfte fra Mads Hald Andersen, professor, ingeniør, og den ene af ledelsestriumviratet bag Center for Cancer Immunterapi på Herlev Hospital. De to andre er Per thor Straten, professor og biolog, og ikke mindst Inge Marie Svane, som er lægen indeni projektet, og selvfølgelig også professor.

Centeret havde fødselsdag og den blev fejret torsdag forud for ESMO ved en reception på hospitalet, som huser initiativet, Herlev Hospital. CCIT er i dag en regulær succes, og motoren i projektet, Inge Marie Svane var stolt over resultaterne, f.eks. at det er lykkedes at tiltrække 120 mio. kr. i de første 10 år. Resultaterne er imponerende bedømt på den videnskabelige produktion med over 190 videnskabelig artikler, og især bedømt på revolutionerende behandling af især melanoma.

Steen Werner Hansen, vicedirektør på Herlev Hospital, indrømmede, at der jævnligt har været ”hede møder” med ledelsen fra CCIT – som altid har ekstra ønsker. ”Det er ikke nemt i en tid med begrænsninger i fysik og i ressourcer,” sagde han. Men han understregede også, at ”man skal understøtte ens spidsområder, og dér er CCIT for os. Hvis ikke man gør det, hvor ville vi så være henne. Så svigter man som ledelse sit ansvar.”

Lene Meldgaard Knudsen, som er adm. overlæge på hospitalets Hæmatologisk afdeling, den ene af de to afdelinger, som arbejder tæt sammen med CCIT – var især optaget af kommende fremgang: ”Det helt store er CAT T-celler. Der er stor fremtid dér, og vi har flere nye protokoller, og vi satser, og det gør vi i samarbejde med CCIT.”

Lisa Sengeløv, Onkologisk afdeling, er den anden af CCIT’s nære samarbejdspartnere, og hun glædede sig over resultaterne: ”Overlevelsen er jo fordoblet inden for melanoma. Det er ikke CCIT’s skyld alt sammen. Men meget er,” sagde hun, og hun forudså endnu større forbedringer:

”De næste år kommer det til at gå endnu stærkere. Så bliver udviklingen ikke lineær, men eksponentiel.”

EVALUERING AF PATIENTANSVARLIG LÆGE

Vigtigste erfaring: Vi må forventningsafstemme

Det er vigtigt at afstemme forventninger med patienterne, når de får tildelt en patientansvarlig læge (PAL). Det er en af de vigtigste erfaringer, som nogle af landets onkologiske afdelinger har gjort sig cirka to år inde i implementeringen af PAL.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift