Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Kognitive problemer en forhindring for oral kræftmedicin

ESMO 2016: Ældre med demens eller andre kognitive problemer kan være et undervurderet problem for udviklingen af orale kræftmidler og adherence.

En betydelig andel af kræftpatienter tager nemlig ikke deres kræftmedicin som foreskrevet, viser en undersøgelse, der præsenteres søndag. 9. oktober på den europæiske onkologikongres ESMO, i København (Abstract 764TiP).

Den ny undersøgelse af professor Florence Joly og Dr. Melanie Dos Santos fra Center Francois Baclesse i Caen, om "konsekvenserne af kognitive funktioner for adherence for oral anticancer behandling," fremhæver, at kognitive forstyrrelser kan være et undervurderet, væsentligt parameter (især blandt ældre patienter).

"Formålet med denne indledende undersøgelse var at vurdere forholdet mellem kognitive funktioner og oral compliance for at identificere patientprofiler, der er mere tilbøjelige til ikke at tage deres medicin," forklarer professor Joly.

"Denne undersøgelse omfattede patienter, der startede en ny oral behandling, og halvdelen var over 70 år. Før behandlingen påbegyndtes, gennemgik de en række standardiserede neuropsykologisk test - herunder en vurdering af autonomi, depression og angst. Oplysninger om socio-demografiske forhold blev også indsamlet. I hvilket omfang de holdt sig til den orale behandling blev vurderet ved selvevaluerende spørgeskemaer og et observationsark."

Undersøgelsen konkluderede, at hukommelsesforstyrrelser (ofte observeret blandt ældre patienter) og depression synes at være prædiktorer for manglende overholdelse. Fokus på kognitive funktioner før påbegyndelse af oral anticancer behandling er derfor relevant for at identificere de patientprofiler, der har svært ved selv at overholde oral anticancer behandling.

"Jeg tror, det nuværende koncept for overholdelse er for smalt - dvs. at læger forventer, at patienter tager deres medicin som foreskrevet, og manglende adherence betragtes som en form for ulydighed," siger dr. Bettina Ryll, der er formand for ESMOs Patient Advocacy arbejdsgruppe.

"Forsætlig manglende overholdelse, hvor patienten beslutter ikke at tage medicin som angivet, afslører faktisk patienternes sande præferencer, og disse kan simpelthen være meget forskellig fra, hvad læger og andre interessenter finder relevant. Så i stedet for at håndhæve overholdelsen imod patienternes ønsker, er vi nødt til først at forstå og derefter tackle de sande årsager, der ligger til grund for den manglende overholdelse," understreger hun.

Dr. Ryll mener, at det er nødvendigt for onkologer at forstå de faktorer og karakteristika, der er grunden til manglende overholdelse af kræftbehandlinger, så de kan forbedre resultaterne.

Tags: ESMO2016

EVALUERING AF PATIENTANSVARLIG LÆGE

Vigtigste erfaring: Vi må forventningsafstemme

Det er vigtigt at afstemme forventninger med patienterne, når de får tildelt en patientansvarlig læge (PAL). Det er en af de vigtigste erfaringer, som nogle af landets onkologiske afdelinger har gjort sig cirka to år inde i implementeringen af PAL.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift