Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Esmo-centre tilbyder palliativ pleje

ESMO 2016: Der er 142 ESMO palliative centre over hele verden, men intet i Danmark. Bodil Abild Jespersen, formand for Dansk Selskab for Palliativ Medicin, siger det er svært at komme igennem med det palliative budskab og undrer sig også over, at palliation ikke er et selvstændigt speciale herhjemme.

Syv ud af ti kræftpatienter med fremskreden sygdom får tilbud om palliativ behandling på et af verdens ESMO-centre, der er udpeget som ”Designated Centres of Integrated Oncology and Palliative Care”. Det viser en undersøgelse, der blev offentliggjort på ESMO lørdag.

ESMO har udpeget 142 centre, der er førende i verden med hensyn til at indføre programmer, som integrerer onkologi og palliativ pleje. Formålet er at lindre kræftpatienters fysiske og psykiske smerter, både under behandling, og når livet lakker mod enden.

70 procent af patienterne modtog en palliativ konsultation, der fandt sted gennemsnitligt 90 dage før patientens død for ambulante patienter, og 10 dage før død for indlagte patienter.

Beskæmmende

ESMO-centrene findes over hele verden. Men ikke i Danmark. Vi har spurgt formanden for Dansk Selskab for Palliativ Medicin, overlæge Bodil Abild Jespersen, hvordan det kan være, og om det er noget, vi skulle satse på:

”I høj grad, men det er svært at komme igennem med. Det er beskæmmende, at vi blev holdt ude af den arbejdsgruppe, der lavede oplæg til Kræftplan IV,” siger hun og oplyser, at foreningen uopfordret sendte et høringssvar til Sundhedsstyrelsen, som de aldrig fik svar på.

”Vi arbejder på, at palliation kan blive et selvstændigt speciale i Danmark, som det er i England, USA og Canada. Men der er en modvilje både hos Sundhedsstyrelsen og lægeforeningen mod at oprette nye specialer,” siger Bodil Abild Jespersen, ”men samfundet ændrer sig, vi bliver flere og flere ældre, vi får mere behandling, og folk bliver holdt længere i live, så vi har endnu mere brug for lindrende behandling.

Palliation er også omkostningseffektivt, og man kunne måske skifte fokus fra dyr, livsforlængende kemoterapi til en bedre livskvalitet med palliation i den sidste tid.”

Dobbelte specialister

ESMO har via et spørgeskema evalueret karakteristika og niveauet for integration af palliativ pleje i centrene. Det viser sig, at 90 procent har konsultation-teams i selve centret, og 88 procent har ambulante klinikker for palliativ pleje. 71 procent af ESMO-centrene har senge, der er dedikeret til akut pleje, og 50 procent tilbyder palliativ pleje. 

95 procent af centrene havde interdisciplinære teams, og 65 procent havde  dobbelt certificerede palliative onkologer, der var både cancerspecialister og palliative specialister.

Alle ESMO-centrene har forskningsprogrammer, og smerter er det hyppigste emne.  ESMO-centrene satser også stærkt på uddannelse, blandt andet med fellowships, palliativt curriculum for fellows og videreuddannelse for onkologer.

Tags: ESMO2016

EVALUERING AF PATIENTANSVARLIG LÆGE

Vigtigste erfaring: Vi må forventningsafstemme

Det er vigtigt at afstemme forventninger med patienterne, når de får tildelt en patientansvarlig læge (PAL). Det er en af de vigtigste erfaringer, som nogle af landets onkologiske afdelinger har gjort sig cirka to år inde i implementeringen af PAL.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift