Bivirkninger ved immunterapi undervurderes

ESMO 2016: Et betydeligt antal undersøgelser af målrettede behandlinger og immunterapi afslører ikke det reelle omfang af utilsigtede hændelser, især indberetning af tilbagevendende eller sene toksiciteter og varigheden af de bivirkninger.

Det viser en undersøgelse fra Hoved og hals-afdelingen på Fondazione IRCCS - Istituto Nazionale dei Tumori, Milano, hvor forskere har gennemgået 81 forsøg med målrettede behandlinger og immunterapi, der er godkendt af det amerikanske FDA mellem år 2000 og 2015.

"Rapportering af bivirkninger fra kliniske forsøg med nye midler er afgørende for at informere læger og patienter om medicins sikkerhedsprofil og hvad man kan forvente, når man starter en behandling," siger chefforsker Dr. Paolo Bossi, der præsenterer undersøgelsen på den europæiske onkologikongres, ESMO, i København.

Hver udgivelse blev vurderet efter en 24-punkts scorekort baseret på Consolidated Standards of Reporting Trials (CONSORT) vejledningen.

Mere end 90 procent af forsøgene scorede dårligt i deres rapportering af tilbagevendende og sene toksiciteter, samt rapporteringen af varigheden af bivirkninger.

86 procent af forsøgene rapporterede ikke i tilstrækkelig grad om tidspunktet for den uønskede hændelse og 75 procent rapporterede kun om bivirkninger, der forekom med en frekvens over en fast tærskel.

Mere end halvdelen af de analyserede forsøg viste begrænsninger i metoden til at præsentere bivirkninger og i at beskrive de toksiciteter, der fører til behandlingsstop. Dosisreduktion på grund af bivirkninger blev ikke rapporteret i en tredjedel af forsøgene.

"Toksicitet af målrettede midler og immunterapi er naturligvis forskellige fra de toksiciteter vi er vant til at observere og behandle på grund af kemoterapi, og der er nogle aspekter af toksicitet ved disse nyere midler, som vi ikke er så godt informeret om," siger dr Bossi.

Han fremhæver spørgsmålet om varigheden af en utilsigtet hændelse - den såkaldte "tredje akse" (de andre er sværhedsgraden og hyppigheden) i vurderingen af toksicitet - som ikke regelmæssigt tages med i betragtning, når et nyt lægemiddel kommer på markedet.

Han mener dog, det er opmuntrende at se en tendens til forbedret indberetning af bivirkninger i de seneste år. Desuden er der kommet nye instrumenter, som kan hjælpe læger til at forbedre kvaliteten af uønskede hændelser og hjælpe dem med at drøfte mulige toksiciteter med deres patienter.

"Den vigtigste og mest innovative er PRO-CTCAE’s form, som er den patientrapporterede resultatversion af Common Toxicity Criteria for Adverse Events, og som giver læger mulighed for at indsamle symptomer, som patienterne selv rapporterer, inklusive sværhedsgraden, intensitet og symptomernes indflydelse på deres livskvalitet.

Man bør huske på, at der er beviser for, at rapportering om toksicitet baseret på klinikeres rapporter konsekvent fører til underrapportering af bivirkninger og sværhedsgraden af disse begivenheder, når man sammenligner med patienters egne indberetninger," siger dr. Nathan Cherny fra Shaare Zedek Medical Center i Jerusalem i en kommentar til undersøgelsen.

 

”Disse resultater støtter yderligere forslaget om radikalt at revurdere indsamling og rapportering af utilsigtede hændelser så patient-rapporterede data vægtes højere," siger han.

ESMO2016