Adjuverende kemo bedst til bløddelssarkomer

ESMO 2016: Modstridende undersøgelsesresultater har de senere år sat fordelen ved adjuverende kemoterapi ved bløddelssarkom til heftig debat.

På ESMO 2016 i København blev der imidlertid i dag fremlagt foreløbige resultater fra et studie, der, når det er færdigt, vil være så overbevisende, at forskerne bag allerede nu peger på nødvendigheden af at ændre guidelines.

I studiet har man undersøgt adjuverende kemoterapi med antracyklin plus ifosfamid og fundet store gevinster herved for patienter i høj risiko for tilbagefald sammenlignet med histologisk skræddersyet kemoterapier. Både deres relapsfri og generelle overlevelse var væsentlig bedre.

”For de 80 procent af patienterne med højrisikosarkomer er det værd at overveje kemoterapi

med epirubicin plus ifosfamide, fordi deres prognose forbedres med 20 procent,” sagde Dr. Alessandro Gronchi, leder af Sarkom Kirurgi på National Cancer Institute, Milano, Italien, ved præsentationen i går.

Han ser frem til yderligere follow-up af studiet for at få bekræftet disse foreløbige resultater, da det er første gang, der fremlægges sikker dokumentation til fordel for adjuverende kemo.

I en kommentar til undersøgelsen siger professor Thomas Brodowicz fra Bone and Soft Tissue-Sarcoma Unit ved Medical University, Wien, Østrig:

”Vi kan konkludere, at adjuverende kemo med antracyklin plus ifosfamid er bedre end flere andre kemobehandlinger. Spørgsmålet er, om det også er bedre end ingen behandling – og om den adjuverende tilgang er den rigtige til alle højrisikopatienter.”

 

 

ESMO2016