Sunitinib øger nyrekræftpatienters overlevelse markant

ESMO 2016: Sunitinib medfører en markant længere sygdomsfri overlevelse hos højrisiko nyrekræft-patienter.

Det viser resultaterne af et fase III-forsøg, hvor Pfizer har sammenlignet deres receptor tyrosin kinase-hæmmer sunitinib (Sutent) med placebo hos 615 patienter, der havde fået fjernet en nyre og havde høj risiko for tilbagefald af renalcellecarcinom.

Resultaterne blev mandag eftermiddag præsenteret som et Late Breaking Abstract (LBA11) på præsidentsymposiet på den europæiske onkologi-kongres, ESMO, i Københavns Bella Center.

Patienterne blev tilfældig delt op i to grupper, der enten fik 50 mg sunitinib eller placebo dagligt i forløb på fire uger efterfulgt af en to ugers pause over et år.

Behandlingen fortsatte indtil recidiv, forekomst af sekundær malignitet, signifikant toksicitet eller samtykke om at stoppe behandlingen. Det var tilladt at reducere dosis til 37,5 mg om dagen. Ved forsøgets start blev patienterne undersøgt for om de allerede havde metastaser, der i så fald udelukkede dem fra forsøget.

Det primære endepunkt var sygdomsfri overlevelse, der blev vurderet centralt. Sygdomsfri overlevelse er defineret som perioden fra datoen for behandlingsstart til det første tilbagefald eller forekomsten af en sekundær malignitet eller død.

Gennemsnitligt gennemgik patienterne ni cyklusser med en relativ dosisintensitet for sunitib på 88,4 procent.

Resultaterne viste ved den centrale vurdering, at patienter på sunitinib havde en omkring 24 procent længere sygdomfri overlevelse end patienterne på placebo. Kun 113 af patienterne på sunitinib fik brudt den sygdomsfrie overlevelse, mens hele 144 patienter i placebo-gruppen fik brudt den.

Bivirkninger over 3. grad  var hyppigere med sunitinib (62,1 procent) i forhold til placebo (21,1 procent), men alvorlige bivirkninger var stort set de samme (21,9 procent vs. 17,1 procent). Ingen patienter døde som følge af behandlingens giftighed.

 

Sunitinib har været på markedet i omkring 10 år og er godkendt i 119 lande mod nyrekræft. Forskerne mener at resultaterne også giver basis for at bruge sutinib som en adjuverende behandling af RCC.