Steen Werner fortjener et rap over nallerne

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Anders Mellemgaard: Kræftpatienter er i særlig risiko for underernæring

Anders Mellemgaard har besvaret vores spørgeskema i et telefonisk interview og dermed uddybet adskillige af sine svar. 

Niels Kroman i ernæringsundersøgelsen: Ernæring fylder meget lidt

"Patienterne spørger nogen gange ind til det, og så rådgiver sygeplejersken dem lidt i, at de skal huske at spise, som de plejer samt varieret. Når jeg møder mine patienter - er de her typisk under et døgn – og så er ernæringsproblematikker ikke noget der fylder.”

Læs hans besvarelser her

1) Demografiske oplysninger:
Køn: Mand
Alder: 57 år
Region: Region Hovedstaden
Titel: Læge

2) Hvilke typer kræft behandler du?

”Jeg behandler lungekræft.”

3) Hvor mange kræftpatienter ser du om ugen, i gennemsnit?

”Jeg ser gennemsnitligt 40 patienter om ugen – heraf er fire af dem nye.”

4) Er det din opfattelse, at kræftpatienter er i særlig risiko for underernæring? (Sammenlignet med andre patientgrupper?) 

”Ja, det er min opfattelse, at kræftpatienter er i særlig risiko for underernæring. Det er de både på grund af appetitnedsættelse, smags – og duftforstyrrelser og fordi, at behandlingen giver kvalme. Desværre er der en dårligere prognose ved markant vægttab.”

5) Hvor meget fylder ernæring i din behandling af kræftpatienter? 

”Det fylder noget. Udover selve kræftbehandlingen har vi fokus på den understøttende behandling så som motion og korrekt ernæring til kræftpatienter.”

 6) Er du enig i følgende udsagn; " underernæring er meget udbredt blandt de kræftpatienter, vi behandler"?

”Ja, jeg er enig i udsagnet. Det er relativt hyppigt, at vi ser underernærede kræftpatienter. Desværre er det svært at gøre noget ved – og vi konfronteres med tilfælde – hvor vi kommer til kort. Vi vil gerne gøre sådan, at vores patienter får det bedre, men det er ikke altid muligt.”

7) Hvad gør i på din kræftafdeling for at hjælpe patienterne med ernæring? Vælg gerne flere og uddyb gerne: 

”Vi taler med patienterne og præsenterer dem for ernæringsprodukter, de kan have gavn af. Det kan være en generel snak om værdien af korrekt ernæring eller, det kan være en snak om, hvordan man kan få støtte til at få ernæringsprodukterne billigere.” Vi foretager derudover ernæringsscreeninger af vores patienter.

8) Synes du, at I gør nok for at imødegå problemet med underernæring blandt kræftpatienter på din afdeling? 

”Vi har ikke succes nok – så vi er ikke i hus på området. Jeg mener, at vi kan blive bedre, end vi er i dag. Vi har kørt med nogle forskellige forsøg – blandt andet madudbringning til dem, der ikke har lyst til at lave mad, fordi det giver dem kvalme. Det er imidlertid ikke en nem sag at løse.”

9) Hvis nej, hvad forhindrer jer i at gøre mere? Vælg gerne flere og uddyb. 

Svar: Andet

” Hvis vi tager udgangspunkt i en patientgruppe, som har kvalme, kan det nok ikke løses 100 procent hos alle. Derfor må vi acceptere, at vi ikke når i mål hos alle.”

10) Hvem har ansvaret for den enkelte patients ernæringssikkerhed? Uddyb gerne. 

Svar: Sygeplejersken og patienten

”Patienten har selv et ansvar for at få sørge for god ernæring og at holde motivationen oppe. Sygeplejersken er bedre til at afdække problemstillingen omkring underernæring blandt patienter med kræft, og de er derfor mere troværdige end lægen er på dette område.” 

11) Hvem bør have ansvaret for igangsættelse af ernæringsindsatsen? Uddyb venligst. 

Svar: Sygeplejersken

”Jeg mener, at det er sygeplejerskerne, som har det overordnede ansvar, da de har bedre tid og en mere relevant uddannelse, end de andre personalegrupper.”

12) Er du enig i følgende udsagn. "onkologerne bør spille en mere aktiv rolle i forhold til ernæringsindsatsen til kræftpatienter"? 

”Ja, jeg er helt enig. Problemet er blevet større, og vi får ikke gjort nok ved det. Det bør være både onkologerne og sygeplejerskerne, som sammen løfter opgaven.”

13) Oplever I - på din afdeling - at måtte udskyde medicinsk/og/eller kirurgisk behandling pga. kræftpatientens ernæringstilstand? Vælg et svar og uddyb. 

Svar: Sjældent 

”Det er en sjælden grund – og det hænger i øvrigt ofte sammen med – at patienten generelt er i en dårlig form. Måske spiser patienten dårligt, hvad der er bidragende, men sjældent direkte årsag til, at vi må udskyde behandlingen.

Patienter med SCLC har fortsat et stort udækket behandlingsbehov

Anders Green

ESMO: Danske patienter med småcellet lungekræft (SCLC) har fortsat en dårlig prognose og oplever et stort udækket behandlingsbehov og sådan vil det fortsætte indtil der kommer behandlingsfremskridt for SCLC, sådan som det sker med ikke-småcellet lungekræft (NSCLC), mener professor i klinisk epidemiologi, Anders Green.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift