Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

ESMO udpeger vigtige studier

ESMO2017: Når årets møde i ESMO løber af stablen, er der selvsagt nogle af de cirka 1.700 præsenterede abstracts, der vil komme til at vække mere opsigt end andre.

ESMO peger selv på seks forsøg med hhv. ikke-småcellet lungekræft (NSCLC), modermærkekræft og brystkræft som nogle af de mest spændende præsentationer på årets kongres.

Selskabet fremhæver blandt andet fase 3-studierne IFCT-0302 og PACIFIC.

IFCT-0302 har undersøgt forskellen i samlet overlevelse mellem NSCLC-patienter, der modtager CT-scanning som en del af deres opfølgning, og dem, der ikke gør det. Resultaterne viser, at der ikke er forskel i overlevelsen og sætter dermed spørgsmålstegn ved, om de regelmæssige CT-scanninger, som mange retningslinjer anbefaler, er nødvendige.

PACIFIC-forsøget har testet Imfinzi (durvalumab) som sekventiel behandling af patienter med lokalavanceret NSCLC, som ikke kan fjernes fuldstændigt ved operation, og som ikke har oplevet progression efter platinbaseret standardkemoterapi samtidig med strålebehandling. Resultaterne viser, at Imfinzi signifikant reducerer risikoen for forværring af sygdom eller død.

Herudover fremhæver ESMO Checkmate 238-, BRIM 8- og COMBI-AD-forsøgene i modermærkekræft.

Checkmate 238 har sammenlignet adjuverende behandling med Opdivo (nivolumab) og adjuverende behandling med Yervoy (ipilimumab) i patienter med modermærkekræft i stadie IIIb/c eller IV, der har høj risiko for gentagelse efter fuldstændig kirurgisk resektion. Resultaterne viser, at adjuverende behandling med Opdivo forlænger den recidivfri overlevelse (RFS) sammenlignet med adjuverende Yervoy.

BRIM 8-studiet er et multicenter randomiseret, dobbeltblindede, placebokontrollerede undersøgelse, som har evalueret effekten og sikkerheden af vemurafenib hos deltagere med fuldstændigt resekteret, kutant BRAF-mutationspositiv modermærkekræft med høj risiko for gentagelse.

COMBI-AD er et to-armet, randomiseret, dobbeltblindet fase 3-studie af Tafinlar (dabrafenib) i combination med Mekinist (trametinib) versus to placeboer som adjuverende behandling af modermærkekræft efter operation.

Endelig peger ESMO på MONARCH 3-forsøget som et af de mest interessante studier på årets kongres. MONARCH 3 viser, at tilsætning af abemaciclib til letrozol eller anastrozol forbedrer den progressionsfrie overlevelse i forhold til aromatasehæmmere alene hos kvinder med HR+/HER2-negativ brystkræft.

Genereller emner

Udover de konkrete studier mener ESMO, at det er værd at holde øje med følgende emner på årets kongres:

  • Grundforskning: Forståelsen af molekylærbiologien bag udviklingen af kræft, da det er et første, vigtigt skridt til at forbedre patienternes resultater.
  • Translationel forskning: Anvendelse af fund fra grundvidenskab til medicinsk praksis.
  • Understøttende pleje: Fremskridt i patientcentreret pleje for at forbedre livskvaliteten fra diagnosen bliver stillet og gennem hele behandlingen.
  • Sundhedspolitik: Fokus på problemstillinger, der påvirker både læger og patienter, herunder blandt andet kræftmedicinsk mangel i Europa, lige adgang til kræftbehandling og anvendelse af ’Big Data’.
  • Patient advocacy track: Kræftpatienter giver værdifulde input til forskning og beslutningsprocesser vedrørende behandling.
  • ESMO foreslår desuden også at holde øje med de såkaldte Keynote Lectures, hvis formål er at give deltagerne det fulde billede af udviklingen inden for kræftforskning og patientpleje, at nå ud over individuelle sygdomsformer samt at lægge op til tværfaglige diskussioner. ESMO foreslår som eksempel følgende sessioner:
  • ’Clinical implications of tumour evolution’, 9. september kl. 08:15
  • ‘Coping with escalating healthcare costs in 2017 and beyond’, 10. september kl. 08.15
  • ‘Does immunotherapy cure advanced cancer’, 11. september kl. 08:15

Med fortsat vækst de seneste seks år er ESMO-kongressen bekræftet som den førende internationale kræftbegivenhed i Europa. Deltagerantallet forventes i år at nå op på mere end 22.000 fagfolk, patienter, beslutningstagere, mediefolk og repræsentanter fra medicinalindustrien fra mere end 130 lande verden over.

Tags: ESMO2017

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift