Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Docetaxel-baseret behandling af lokal mavekræft har overlegen effekt

ESMO2017: En mindre toksisk, docetaxel-baseret behandling af patienter med lokal mavekræft er bedre end standardbehandling for alle undergrupper, herunder dem med en meget dårlig prognose. 

Det viser en subgruppeanalyse fra Abstract LBA27_PR ‘Docetaxel, oxaliplatin, and fluorouracil/leucovorin (FLOT) for resectable esophagogastric cancer: updated results from multicenter, randomized phase 3 FLOT4-AIO trial (German Gastric Group at AIO)‘, som blev præsenteret fredag eftermiddag på ESMO 2017.

Overlevelsen for patienter med lokal mavekræft er generelt dårlig. Femårsoverlevelsen er omkring 25 procent ved kirurgi og øges til 36 procent ved at tilføje en perioperativ (tidsperioden, der inkluderer den præoperative fase, den operative fase og den postoperative fase) behandling bestående af epirubicin, cisplatin og infunderet fluorouracil eller capecitabin (ECF/ECX). Fase II-studier har tidligere vist lovende responsrater ved perioperativ behandling med docetaxel, oxaliplatin og fluorouracil/leucovorin (FLOT).

I fase III-studiet FLOT4 blev 716 patienter med lokal mavekræft eller GEJ (kræft i overgangen mellem mavesæk og spiserør) randomiseret til enten at få perioperativ FLOT eller perioperativ ECF. Resultaterne viste, at FLOT var overlegen i forhold til ECF/ECX med hensyn til alle effekt-endemål, herunder kurative resektionshastigheder, progressionsfri overlevelse (PFS) og samlet overlevelse (OS).

På ESMO afslørede forskere resultaterne af en subgruppeanalyse, som viser, at den relative effekt af FLOT blev observeret i alle undergrupper, herunder de ældre og dem med signetcelletumorer, og var særlig udtalt i Siewert type 1 tumorer, Barrett-tumorer, små tumorer og node negative tumorer.

Sammenlignet med ECF/ECX var FLOT associeret med færre patienter med progressiv sygdom under og efter præoperativ behandling (fem procent mod en procent), længere PFS (18 mod 30 måneder) og OS (35 mod 50).

Ledende forfatter på undersøgelsen professor Salah-Eddin Al-Batran, som er direktør for Institut for Klinisk Kræftforskning, UCT-University Cancer Center, Krankenhaus Nordwest, Frankfurt, mener, at FLOT, på baggrund af de overbevisende resultater, bør blive standardbehandling for perioperativ behandling af patienter med lokal mavekræft eller GEJ.

”Nogle onkologer mener, at patienter med signetcellekræft og små tumorer ikke bør behandles præoperativt. Resultaterne af FLOT4-studiet modsiger dette og viser, at disse patienter har gavn af det,” siger Salah-Eddin Al-Batran.

Kommentator for ESMO, Michel Ducreux, leder af gastrointestinal onkologienhed på Gustave Roussy, Villejuif, Frankrig, er enig.

”Tripleregimet anvendt i FLOT4-forsøget blev udviklet for at forbedre resultaterne af ECF. Det reducerede toksicitet ved at erstatte epirubicin med lavdosis docetaxel og ved at anvende oxaliplatin i stedet for cisplatin. FLOT er også mere praktisk at bruge, med en 24-timers infusion

hver anden uge i stedet for, som i ECF-protokollen, kontinuerlig infusion af fluorouracil,” siger han og tilføjer:

"Resultaterne viser, at FLOT klart er den nye standardbehandling. Den nye analyse, der blev præsenteret på ESMO 2017-kongressen, viser, at fordelene ved FLOT-regimet blev set på tværs af alle undergrupper, herunder dem med en meget dårlig prognose, som ældre og patienter med signetcelle tumorer.”

Michel Ducreux mener, at næste skridt vil være at forsøge at forbedre resultaterne ved at tilføje målrettede behandlinger eller immune check point-hæmmere. Det vil også være interessant at vide, om FLOT-regimet viser forskellige niveauer af effektivitet i de fire molekylære biologiske undergrupper af mavekræft, mener han.

Tags: ESMO2017

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift