Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Keytruda viser effekt mod metastatisk mavekræft

ESMO2017: PD1-hæmmeren Keytruda (pembrolizumab) viser lovende respons i patienter med forbehandlet metastatisk mavekræft.

Det viser resultater fra Abstract LBA28-PR ‘KEYNOTE-059 Update: Efficacy and Safety of Pembrolizumab Alone or in Combination With Chemotherapy in Patients With Advanced Gastric or Gastroesophageal (G/GEJ) cancer’, som blev præsenteret fredag på ESMO 2017.

Den forventede overlevelse hos patienter med metastatisk mavekræft er mindre end et år. Meget få nye lægemidler er blevet godkendt til denne sygdom i det seneste årti. Fase II KEYNOTE-059 er en af de største undersøgelser, der har undersøgt immunterapi ved tilbagevendende eller metastatisk mavekræft.

Undersøgelsen omfattede tre kohorter: 1) 259 patienter med metastatisk mavekræft, der modtog PD1-hæmmeren Keytruda alene efter forbehandling med to eller flere linjer af kemoterapi; 2) 25 patienter med nyligt diagnosticeret metastatisk mavekræft, der fik en kombination af Keytruda og kemoterapi; 3) 31 patienter med nyligt diagnosticeret metastatisk mavekræft, der fik Keytruda alene.

De primære endemål var sikkerhed (alle tre kohorter) og objektiv responsrate (kohorte 1 og 3).

Efter en gennemsnitlig opfølgning på seks måneder fandt forskerne en samlet objektiv responsrate på 12 procent med Keytruda alene i de forbehandlede patienter (kohorte 1). Patienter med PD-L1-udtryk, reagerede mere sandsynligt end dem, der ikke havde PD-L1-udtryk, med objektive responshastigheder på henholdsvis 16 procent og seks procent. Mange af svarene var holdbare. Grad tre til fem behandlingsrelaterede bivirkninger forekom hos 18 procent af patienterne i kohorte et, og tre procent måtte afbryde behandlingen som følge heraf.

Hos patienter med nyligt diagnosticeret metastatisk kræft var både kombinationsbehandling (kohorte to) og Keytruda alene (kohorte tre) sikre og viste en lovende aktivitet.

Ledende forfatter på undersøgelsen Zev Wainberg fra UCLA, Los Angeles, kalder dataene ”opmuntrende”.

”Den forventede responsrate i disse stærkt forbehandlede patienter var tæt på nul, så resultaterne er opmuntrende," siger Zev Wainberg.

Han fortæller, at resultaterne har sat scenen for en større opfølgningsundersøgelse, som allerede indskriver patienter.

Zev Wainberg håber, at resultaterne, i kombination med beviser fra igangværende randomiserede forsøg, vil understøtte godkendelsen af Keytruda i metastatisk mavekræft. *hvor tæt er vi på? Hvad kommer en godkendelse til at betyde?

Ian Chau, konsulentmedicinsk onkolog på Royal Marsden Hospital, London, tror, at Keytruda snart bliver standardbehandling for metastatisk mavekræft.

”Der er i øjeblikket ingen standardbehandling af metastatisk mavekræft behandlet i tredje linje eller derover. Resultater fra KEYNOTE-059-kohorten et bekræfter, at den effekt, der tidligere blev rapporteret for PD-1-hæmmeren nivolumab (Opdivo) hos patienter fra Østasien i ONO-4538-studiet, kan anvendes til vestlige populationer. Det er sandsynligt, at pembrolizumab bliver en standard behandlingsmulighed til denne indikation i den nærmeste fremtid," siger Ian Chau. Han advarer om, at mens toksicitetsprofilen af Keytruda ser fordelagtig ud i KEYNOTE-059, kan det være, at patienterne ikke er blevet behandlet i tilstrækkeligt lang tid til at opleve bivirkninger.

”I modsætning til kemoterapi er der en tendens til at toksiciteter fra immunterapi forekommer senere. Vi må afvente langsigtede resultater fra et igangværende klinisk forsøg i en tidligere behandlingslinje for at kende den fulde virkning af dette lægemiddel i metastatisk mavekræft,” siger Ian Chau.

Han mener, at yderligere forskning bør fokusere på at raffinere PD-L1 biomarkøren og søge efter bedre biomarkører, der kan fortælle, hvem der har fordel af immunterapien. Han mener også, der er brug for mere information om livskvalitet.

Tags: ESMO2017

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift