Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Keytruda-studie understreger effekt mod blærekræft i forhold til kemo

ESMO2017: Patienter med blærekræft, der får Keytruda (pembrolizumab) efter indledende kemoterapi overlever signifikant meget længere end med fortsat kemoterapi alene.

Det viser de nyeste resultater fra KEYNOTE-045 forsøget, der søndag blev præsenteret på ESMO 2017 i Madrid.

De nye data understreger forløbige resultater, der blev offentliggjort tidligere i år (2) og er "slående i forbindelse med urotelialkræft, som er yderst dødelig i metastatisk tilstand," siger undersøgelsesforsker dr. Ronald de Wit fra Erasmus University Medical Center i Rotterdam, Holland.

"Pembrolizumab er det første middel, der forbedrer overlevelsen sammenlignet med kemoterapi som andenlinjebehandling. Ikke alle patienter nyder godt af checkpoint inhibitorer, men en stor del af de patienter, der reagerer, har meget holdbare responser, selv efter over et år," siger de Wit.

Fase III-studiet delte tilfældigt patienter, hvis blærekræft var vendt tilbage eller havde udviklet sig efter platinbaseret kemoterapi, til enten at modtage pembrolizumab (n = 272) eller kemoterapi efter forskernes valg (n = 270).

Efter 22,5 måneders opfølgning viser resultaterne en ca. tre måneders overlevelsesfordel hos patienter behandlet med pembrolizumab (median 10,3 måneder) sammenlignet med dem, der modtog anden linje kemoterapi (median 7,4 måneder).

Det svarer til en 30 procent længere overlevelse, hvilket er tre procentpoint længere sammenlignet med den tidligere foreløbige interimanalyse.

Den mediane progressionsfri overlevelse (PFS) var ikke signifikant anderledes (2,1 måneder for pembrolizumab vs 3,3 måneder for kemoterapien).

"Nogle patienter nyder også fordel af kemoterapi som andenlinje behandling, men disse reaktioner har tendens til at være kortvarige, og toksiciteten forhindrer typisk langvarig behandling, mens pembrolizumab tolereres godt," siger de Wit og tilføjer, at behandlingsrelaterede bivirkninger af en hvilken som helst klasse forekom hos 62 procent af patienter behandlet med pembrolizumab sammenlignet med 90,6 procent hos patienter behandlet med kemoterapi.

Hertil kommer, at livskvalitet (QOL) målt i uge 15 og rapporteret tidligere i år viste bedre resultater i pembrolizumab-armen.

"Overordnet set giver den overlegne overlevelsesfordel, den bedre bivirkningsprofil og bedre QOL pembrolizumab en ny behandlingsstandard i andenlinje behandling af urotelial cellekræft," konkluderer han.

"Disse opdaterede KEYNOTE-045 resultater er vigtige, da de bekræfter den overordnede overlevelsesfordel ved pembrolizumab sammenlignet med kemoterapi hos platinbehandlede patienter," siger dr. Maria De Santis fra University of Warwick, Coventry og Queen Elizabeth Hospital, Cancer Center i Birmingham, UK i en kommentar.

"Det er særligt vigtigt, da den progressionsfri overlevelse ikke var overlegen med pembrolizumab. PFS-kurven i dette forsøg afviger sent, men var efter 6 måneder igen til fordel for pembrolizumab. Da PFS ikke synes at være et godt surrogatendepunkt med pembrolizumab, bliver en bekræftet, robust OS-fordel som vist i denne opdaterede analyse stadig vigtigere. Robustheden af ​​OS-fordel bekræftes af den endnu bedre HR på 0,70 i denne opdatering sammenlignet med 0,73 ved den første præsentation af dataene sidste år."

De Santis tilføjede, at specifikke egenskaber ved denne immunterapi omfatter "en overordnet responsvarighed hos de 20 procent af patienterne, der reagerer, og en gunstig sikkerhedsprofil med en lavere grad af alvorlige bivirkninger sammenlignet med kemoterapi. Færre patienter på pembrolizumab måtte afbryde behandlingen på grund af bivirkninger sammenlignet med dem, der fik kemoterapi. Alvorlige immunrelaterede bivirkninger var sjældne. Dette er af særlig betydning, da patienter med blærekræft normalt er ældre med flere komorbiditeter. "

Tags: ESMO2017

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift