Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Mange tumormarkørtest er unødvendige

ESMO2017: Det store antal tumormarkørtest, der bliver bestilt i primær- og sekundærsektoren, er ikke nødvendige. Testene ender nemlig kun med en kræftdiagnose hos to procent af patienterne.

Det viste en walisisk undersøgelse, der blev præsenteret på en Poster Display Session på ESMO-mødet søndag.

I studiet blev antallet af anmodninger om flere tumormarkørtest fra primær- og sekundærsektoren undersøgt over en seks måneders periode inden for Abertawe Bro Morgannwg University Health Board i Wales. ’Flere anmodninger’ blev defineret som mere end én tumormarkør for en patient i en to-ugers periode. Forskerne så på, hvor mange patienter der blev testet for flere tumormarkører og efterfølgende blev diagnosticeret med kræft, og om markørerne hjalp med at stille diagnosen.

I alt var der i perioden 1.747 forespørgsler om flere tumormarkørtest fra både primær- og sekundærsektoren. Af disse havde 297 patienter (17 procent) kræft, men en tumormarkør bidrog kun til at stille diagnosen hos 35 patienter (to procent).

Ud af primærsektorens 985 forespørgsler om flere tumormarkørtest blev der efterfølgende diagnosticeret kræft hos 50 patienter (fem procent), hvoraf tumormarkøren var nyttig hos fem patienter (0,5 procent). Af de 762 anmodninger, der kom fra sekundærsektoren, blev der efterfølgende diagnosticeret kræft hos 244 patienter (32 procent), og tumormarkøren bidrog til diagnosen hos 30 patienter (fire procent).

Over en 12 måneders periode kostede de unødige tests lidt over 95.000 £, det vil sige knap 770.000 kr.

Alt i alt konkluderer forskerne bag undersøgelsen, at de fleste af anmodningerne om flere tumormarkører ikke førte til en kræftdiagnose, og når patienterne havde kræft, bidrog de fleste tumorer ikke til diagnosen. Førsteforfatter på undersøgelsen Craig Barrington fra South West Wales Cancer Center fremhæver derimod ulemperne ved at teste unødigt for tumormarkører.

”Uhensigtsmæssig brug af tumormarkører til diagnosticering kan forårsage angst, føre til unødvendige undersøgelser, forsinke den korrekte diagnose og øge omkostningerne,” siger Craig Barrington.

Han påpeger, at uddannelse er nødvendig for at hjælpe klinikere med at forstå, hvornår tumormarkører kan være diagnostisk nyttige hos patienter, der mistænkes for at have kræft.

Om tumormarkører

Tumormarkører er molekyler, som kan være til stede i højere end sædvanlige koncentrationer i væv, serum eller andre kropsvæsker hos patienter med kræft. En tumormarkør kan bruges til at hjælpe med at stille kræftdiagnosen i bestemte situationer, men det anbefales ikke at teste for mere end en markør.

Tags: ESMO2017

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift