Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Studie tyder på at PI3K-hæmmere kan bruges mod chordom

Engelske forskere har ved hjælp af sekventeringsmetoden whole genome sequencing undersøgt biologien bag den sjældne kræftsygdom chordom og påvist, at en gruppe af patienterne har mutationer i gener involveret i PI3K-signaleringen.

Resultaterne er publiceret i Nature Communications.

På baggrund af studiets resultater anbefaler forskerne at påbegynde kliniske studier i chordom med PI3K-hæmmere, der hidtil har været brugt til behandling af andre kræftformer, blandt andet bryst- og lungekræft.

I studiet definerede forskerne det somatiske såkaldte ’driver landscape’ i 104 tilfælde af sporadisk chordom. Forskerne afslørede somatiske duplikationer af den notokordale transkriptionsfaktor brachyury (T) i op til 27 procent af tilfældene. Derudover fandt de potentielt klinisk brugbare PI3K-signalmutationer i 16 procent af tilfældene. Et interessant fund var, ifølge forskerne, at et af de gener, der oftest ændrede sig, var genet LYST (10 procent), som kan repræsentere et nyt kræftgen i chordom.

Chordom er en ondartet, ofte uhelbredelig, knogletumorder typisk sidder i området omkring rygraden. Sygdommen opstår hos én person ud af en million. Chordom udvikler sig langsomt, men aggressivt og smertefuldt.

Chordom har tendens til at være modstandsdygtig overfor stråling, kemoterapi og anden medicin. Derfor er den mest anvendte behandling kirurgi, som dog er afhængig af tumorens størrelse, og hvor den sidder.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift