Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Mulighed for bedre behandling af fremskreden nyrekræft

Tecentriq (atezolizumab) og Avastin (bevacizumab) kan signifikant reducere risikoen for forværring af sygdommen eller døden i den indledende behandling af visse personer med fremskreden nyrekræft.

Det skriver Roche i en pressemeddelelse på baggrund af at fase 3-IMmotion151-studiet mødte dets co-primære endepunkt for forsker-vurderet progressionsfri overlevelse.

Kombinationen gav en statistisk signifikant og klinisk betydningsfuld reduktion i risikoen for sygdomsforværring eller dødsfald hos personer, hvis sygdom udtrykte PD-L1 (programmeret død-ligand 1: Ekspression ≥1%) protein sammenlignet med sunitinib som første- linie behandling af personer med avanceret eller metastatisk nyrecellekarcinom (mRCC).

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift