Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ny immunterapi til sjælden kræftform

Fem til otte danskere bliver årligt ramt af kræftformen Merkelcelle karcinom med spredning. Hidtil har eneste behandling for den aggressive sygdom været kemoterapi, som i reglen kun virker kortvarigt. Nu er en ny immunterapi – avelumab (Bavencio) – godkendt til behandling. Et orphan drug med god effekt og langt færre bivirkninger.

Avelumab (Bavencio) er bare ét af flere immunterapi-produkter, der i den seneste tid har fået en plads på kræftlægernes hylder. I 2016 fik produktet, som er produceret i et samarbejde mellem medicinal-giganterne Merck og Pfizer, såkaldt ’break-through’ status fra FDA (US Food and Drug Administration) – en status, som gives til de lægemidler, der potentielt kan forandre livet for en patientgruppe.

Siden er avelumab blevet hastebehandlet og godkendt - og har i dag status af orphan drug, (medicin udviklet til og målrettet patienter, der lider af en sjælden sygdom). De patienter, som lige nu kan få gavn af avelumab er dem, som lider af den sjældne men særdeles aggressive kræftform Merkelcelle karcinom med spredning. I Danmark drejer det sig om blot fem til otte patienter årligt.

Immunterapi har flyttet behandlingsalderen opad

Og avelumab har klare fordele, i hvert fald i forhold til den kemoterapi, som hidtil har været standardbehandlingen for Merkelcelle karcinom, fastslår Lars Bastholt, overlæge på kræftafdelingen, Odense Universitetshospital:

”Avelumab er testet, godkendt og absolut effektivt, og så har det en helt anden bivirkningsprofil end kemoterapi. Det er i reglen ældre patienter, plus 70, som rammes af Merkelcelle karcinom og de tåler kemoterapi dårligt, ligesom det kun har kortvarig effekt på sygdommen. Immunterapien tåler de fleste langt bedre. Man kan sige, at immunterapi generelt har flyttet behandlingsalderen et ryk opad. Vi har patienter på 85, der får immunterapi og som tåler det godt.”

En række produkter, der kan det samme

Men Lars Bastholt mener dog ikke, at avelumab adskiller sig markant fra de otte-ni andre immunterapi-produkter, som i dag står på hylderne på de danske hospitaler. De virker alle på nogenlunde samme måde, har samme effekt og også en identisk bivirkningsprofil.

”Overordnet set, så virker alle immunterapi-produkterne ens. Hvis en immunterapi ikke virker, så virker en anden typisk heller ikke. Vi vil egentlig helst nøjes med at have et par stykker i skabet ad gangen, så vi kan blive fortrolige med dem, frem for at have en hel række af produkter, som i princippet kan det samme.”

Men Lars Bastholt understreger dog, at han, nu da der er en indikation på avelumab, bestemt vil tage det i brug til de patienter, der kan tænkes at få gavn af produktet. Han understreger også vigtigheden af, at der hele tiden bliver udviklet og godkendt produkter til sjældne sygdomme og kræftformer, så det ikke kun er de store sygdomme, der er i fokus.

”Alle patienter, også de, som lider af mere sjældne sygdomme, har naturligvis ret til og krav på både god og sikker behandling. Det er derfor godt, at der i medicinalindustrien også er virksomheder, der interesserer sig for at finde medicin til mere sjældne kræftformer.”

om Merkelcelle karcinom

  • Sygdommen er en sjælden, aggressiv type hudkræft som opstår i Merkelcellerne. Disse cellers funktion er at signalere fornemmelsen af let berøring af huden til hjernen. Merkelcelle karcinom forekommer oftest på soleksponerede områder af huden, især på hoved og halsen, og som regel hos personer over 70 år.
  • Merkelcelle karcinom er som regel en uøm, rødlig/violet bule på huden. Behandlingen er operation, hvor man fjerner to-tre centimeter af det omkringliggende væv. I mange tilfælde vil Merkelcelle karcinomet ikke komme igen – men i nogle vil den opstå samme sted. Der er risiko for spredning til lymfesystemet og til organerne. Kemoterapi har traditionelt været den anvendte behandling, men den virker kun kortvarigt og tåles ofte dårligt at ældre mennesker.
  • Man har i nogle Merkelcelle tumorer fundet et virus kaldet Merkelcelle polyomavirus. Man mener, at Merkelcelle karcinom kan udvikle sig både på grund af infektion med Merkelcelle polyomavirus og på grund af solens ultraviolette stråler.
  • Merkelcelle tumorer ses oftere efter PUVA behandling for psoriasis og hos patienter med kronisk immunsuppression (kronisk lymfatisk leukæmi, HIV og organtransplantation).
  • Der er i Danmark omkring fem til otte personer årligt, der bliver ramt af sygdommen med spredning.

(Kilde: Kræftens Bekæmpelse, Lars Bastholt, Onkologisk afdeling, Odense Universitetshospital.)

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift