Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Industrien kommer med anbefalinger til bedre kræftbehandling

Lægemiddelindustriforeningen (Lif) lancerer et løsningskatalog, der skal bidrage til at skabe bedre kræftbehandling i Danmark.

Kataloget indeholder otte anbefalinger til indsatser, der kan styrke kræftbehandlingen ved blandt andet at tage udgangspunkt i sammenhæng, samarbejde og udvikling i sundhedsvæsnet.

Stigende udgifter til kræftbehandling handler nemlig i høj grad om, at der kommer flere og flere patienter, snarere end at behandlingerne er dyrere, mener Lif.

"Vi møder ofte bekymring over prisen på ny, innovativ kræftmedicin – eller prisen for kombinationsbehandlinger og vedligeholdelsesbehandlinger. Men indtil nu har stigningen i de samlede udgifter til kræftbehandling kunnet forklares ved, at patienterne overlever længere, samt at der er flere patienter med kræft,” siger koncernchef i Lif Ida Sofie Jensen i en pressemeddelelse.

Lif anerkender, at nye kræftlægemidler i dag er dyrere er end dem, der blev markedsført for 20 år siden. Men eftersom man fortsat bruger mange af de ældre og meget billige lægemidler, der er gået af patent, så har den stigende omsætning af kræftmedicin i Danmark hidtil ikke betydet, at udgifterne til kræftmedicin per patient er stigende, påpeger Ida Sofie Jensen.

”Når vi ser på udviklingen over en årrække, har virksomhedernes salg af kræftmedicin per patient været stabilt. Flere studier viser desuden, at prioritering af effektiv og målrettet kræftmedicin ikke har medført stigning i de totale behandlingsudgifter, og vi hører også fra politisk hold en anerkendelse af, at ny og effektiv medicinsk behandling bidrager til at aflaste sundhedsvæsnet. Det vil vi gerne kvittere for ved at spille ind med dette løsningskatalog,” siger hun.

Et af de centrale forslag fra Lif er innovative indkøbsmodeller, hvor leverandøren og sygehuset deler risikoen. Risikodelingsaftaler indgået mellem virksomheder og betalerne kan, ifølge Lif, bidrage til at imødekomme usikkerhed om klinisk værdi og omkostninger ved ny kræftmedicin. Det kan eksempelvis være pris-volumen-aftaler, hvor prisen afhænger af den solgte mængde. Det kan også være resultatbaseret betaling, hvor betalingen er afhængig af den opnåede behandlingseffekt. Eller det kan være prisaftaler, som indeholder mulighed for prisdifferentiering på samme lægemiddel, hvis det anvendes til forskellige kræftsygdomme.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift