Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

14 kræftpatienter valgte at vente på deres eget sygehus

I alt 14 kræftpatienter valgte i december måned at vente længere på en tid til udredning eller behandling på deres primære sygehus i stedet for at tage mod et tilbud på et andet sygehus.

Det viser tal fra Sundhedsstyrelsen.

Ni af de supplerende indberetninger fra regionerne vedrører ventetid til operation eller afsluttet udredning for kræft i bugspytkirtlen i Region Hovedstaden. Tre af indberetninger vedrører ventetid til operation fra afsluttet udredning for lungekræft i Region Hovedstaden, mens to handler om ventetid til operation fra afsluttet udredning for lungekræft i Region Nordjylland.

”De supplerende indberetninger for december 2017 indikerer fortsat, at der er kapacitetsudfordringer i Region Hovedstaden i forbindelse med operation af patienter med kræft i bugspytkirtlen. Det er derfor vigtigt, at Regionen prioriterer udvidelsen af operationskapaciteten, og at sygehusene fortsat fokuserer på at rådgive og støtte patienterne i deres valg af behandling”, siger Janet Samuel, enhedschef i Sundhedsstyrelsen, i en pressemeddelelse.

Sundhedsministeriet indførte fra den 1. februar 2012 skærpede krav til regionernes indberetning om overholdelse af bekendtgørelsen om maksimale ventetider. Kravene indebærer, at regionerne hver måned skal oplyse Sundhedsstyrelsen om, hvorvidt de har overholdt reglerne om de maksimale ventetider i forhold til de konkrete patienter, der er blevet henvist til undersøgelse og behandling. 

18 overskridelser i december

Der var i alt 18 overskridelser af de maksimale ventetider for patienter med kræft i december 2017, viser indberetninger fra regionerne til Sundhedsstyrelsen.

En af hændelserne vedrørte Region Sjælland, seks hændelser vedrørte Region Hovedstaden, mens 11 hændelser fandt sted i Region Midtjylland.

Region Sjælland har oplyst, at overskridelsen vedrørte udredning for lungekræft. Patienten fik tilbudt en tid til udredning en dag for sent. Overskridelsen skyldes nye arbejdsgange i forbindelse med implementeringen af Sundhedsplatformen i Region Sjælland. Region Sjælland oplyser, at der er særlig opmærksomhed omkring den daglige justering og implementering af de nye arbejdsgange for at forebygge lignende tilfælde.

Region Hovedstaden har oplyst, at overskridelserne vedrørte forundersøgelse for myelomatose. Patienterne fik tilbudt tid til forundersøgelse mellem en og ni dage for sent. Overskridelsen skyldes en udfordring med hospitalsplanlægningen i forbindelse med helligdagene over julen. Regionen oplyser, at der er planlagt beredskab i påsken, så regionen kan håndtere et potentielt øget pres over helligdagene.

Region Midtjylland har oplyst, at overskridelserne for syv af patienterne vedrørte forundersøgelse for brystkræft. Patienterne fik tilbudt tid til forundersøgelse mellem en og 12 dage for sent. Overskridelserne skyldes sygdom hos den udredende læge samt henvisningsfejl til privat aktør. Regionen oplyser, at der er taget ledelsesmæssige tiltag for at sikre den rette kapacitet fremadrettet, så sygdom ikke fremover udfordrer overholdelsen af de maksimale ventetider. For at undgå lignende henvisningsfejl har regionen oplyst, at de vil optimere arbejdsgange og kommunikationen med den private aktør for at undgå lignende hændelser fremadrettet. 

En af overskridelserne omhandlede forundersøgelse for endetarmskræft. Patienten fik tilbudt tid til forundersøgelse en dag for sent. Overskridelsen skyldes en menneskelig fejl i forbindelse med visitering. Overskridelserne for en anden patient vedrører operation for tyktarmskræft. Patienten fik tilbudt tid til forundersøgelse en dag for sent. Overskridelsen skyldes en tællefejl i forbindelse med booking af operationsdato. 

En anden af overskridelselserne handlede om operation for kræft i nyren. Patienten fik tilbudt operation 24 dage for sent. Overskridelsen skyldes fejlhåndtering af en arbejdsgang. Regionen oplyser, at der er iværksat ledelsesmæssige tiltag for at sikre korrekt håndtering af henvisninger og bookinger så lignende hændelser undgås fremover. 

Region Midtjylland har endvidere oplyst, at overskridelserne for en af patienterne vedrørte forundersøgelse for kræft i spiserør, mavesæk og mavemund. Patienten fik tilbudt tid til forundersøgelse en dag for sent. Overskridelsen skyldes et udsædvanligt kapacitetspres.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift