Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Stivarga blåstemplet som standardbehandling af leverkræft

Medicinrådet anbefaler Stivarga (regorafenib) som mulig standardbehandling til patienter med primær leverkræft (hepatocellulært karcinom).

Baggrunden for anbefalingen er, at Medicinrådet vurderer, at Stivarga giver en lille klinisk merværdi til patienter med hepatocellulært karcinom med performancestatus 0-1 og med leverfunktion svarende til Child Pugh A, som tidligere er behandlet med og har tålt Nexavar (sorafenib). Evidensen, som ligger til grund for denne kategorisering, er af lav kvalitet.

Vurderingen af, at Stivarga giver en lille klinisk merværdi blev truffet på et møde i Medicinrådet 13. december, hvor rådet konkluderede, at merværdien skulle nedgraderes fra vigtig til lille klinisk merværdi på grund af de forholdsvis mange bivirkninger ved behandlingen.

I forhold til den sundhedsøkonomiske analyse vurderer Medicinrådet, at der er et rimeligt forhold mellem meromkostningerne ved at behandle med Stivarga og lægemidlets kliniske merværdi.

Medicinrådets beslutning om at anbefale Stivarga som mulig standardbehandling af primær leverkræft blev truffet på et møde 30. januar. Baggrunden for anbefalingen findes her

Om Stivarga

Stivarga er en multikinasehæmmer, som er indiceret til andenlinjebehandling efter behandling med Nexavar. Stivarga er tilgængelig som 40 mg-tabletter og gives i behandlingscyklusser af fire ugers varighed, hvor der gives 160 mgregorafenib en gang dagligt i de første tre uger. Herefter holdes en uges pause, før en ny cyklus påbegyndes. Behandlingen fortsættes indtil sygdomsprogression eller uacceptabel toksicite

Om primær leverkræft

Primær leverkræft (hepatocellulært karcinom) er en mindre hyppigt forekommende kræftform i Danmark. Incidensen er for perioden 2010-2014 412 nye tilfælde per år (mænd 285 tilfælde; kvinder 127 tilfælde). I Danmark havde 609 personer primær leverkræft i 2014, hvilket afspejler den lave overlevelse for denne patientgruppe. Etårsoverlevelsen er 33 procent for mænd og 39 procent for kvinder, mens femårsoverlevelsen kun er otte procent for mænd og ti procent for kvinder.

Patienter, der ikke er kandidater til lokal behandling eller har systemisk sygdom, tilbydes systemisk behandling. Sorafenibbehandling tilbydes som 1. linje systemisk behandling. Når sorafenibbehandlingen fejler, findes der på nuværende tidspunkt ingen 2.injebehandling, kun best supportive care.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift