Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Den skærpede indberetningspligt om kræftpatienter forlænges

Sundhedsministeren forlænger regionernes skærpede indberetningspligt om kræftpatienter med seks måneder, frem til juni måned.

Baggrunden for den forlængede skærpede indberetningspligt er, at nye tal viser, at flere kræftpatienter end forventet selv vælger at vente længere end de maksimale 14 dage på en operation.

De fem regioner har fra oktober til december 2017, ud over at indberette overskridelser af de maksimale ventetider, også indberettet, hvor mange patienter med kræft i bygspytkirtlen eller lungekræft der selv har valgt at vente længere på en tid til udredning eller operation.

I perioden har 49 patienter taget det valg, hvoraf de 36 kommer fra Region Hovedstaden.

"Den skærpede indberetning har vist os et ukendt problem. 49 patienter er et bekymrende højt tal, da både kræft i bugspytkirtlen og lungekræft er meget tidskritiske kræftformer, hvor få dage kan være forskellen på liv og død. Med den skærpede indberetningspligt har vi fået sat fokus på problemerne, og det fokus må vi ikke fjerne, før der er fundet en løsning. Derfor forlænger jeg indberetningspligten, så vi kan sikre, at de tiltag, som regionerne har sat i gang, virker," siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby i en pressemeddelelse.

Flere tiltag fra regionerne

Siden august 2017, hvor sundhedsministeren indførte den skærpede indberetningspligt, har regionerne sat flere tiltag i gang for at reducere antallet af patienter, der vælger at vente. Bland andet er der etableret ekstra kapacitet på operationslejerne, og der er blevet dannet et netværk mellem kræftafdelingerne i Danmark, så de kan hjælpe hinanden ved ekstraordinært pres.

Sundhedsministeren forventer derfor at se resultater snart.

”Det er min klare forventning, at regionerne sørger for, antallet af indberetninger falder. Vi skal væk fra den situation, hvor alvorligt syge kræftpatienter accepterer at vente på en operation, måske fordi de ikke bliver informeret godt nok om alternative operationsmuligheder. Jeg vil holde godt øje med tallene frem til sommerferien, og derefter beslutte om indberetningerne skal fortsætte i yderligere en periode," siger Ellen Trane Nørby.

Sundhedsstyrelsen drøfter den skærpede indberetningspligt med regionerne på det næste møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet.