Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Nyt nordisk samarbejde om personlig medicin

Et nyt farmaceutisk samarbejde mellem nordiske universiteter modtager 35 mio. kr. fra NordForsk under Nordisk Ministerråd. Pengene skal gå til udvikling af personlig medicin.

”Denne bevilling gør, at vi kan lave mere anvendelsesorienteret forskning inden for området personlig medicin og rent faktisk udvikle produkter, som gavner den enkelte patient. Samarbejdet bliver forankret her hos os i København, men det er tanken, at alle parterne i hele Norden skal dele viden, udveksle ph.d.-studerende og drage nytte af hinandens faciliteter og ekspertiseområder,” siger Jukka Rantanen, professor på Institut for Farmaci, og leder af Nordic POP-samarbejdet, i en pressemeddelelse.

Blandt de involverede er farmaceutiske forskere på universiteter i Finland, Sverige, Norge, Island og Danmark. De 35 mio. kr. går til oprettelse af samarbejdet og til samarbejdets forsknings- og udviklingsaktiviteter de næste fem år.

Forskerne vil blandt andet udvikle strategier til at gøre produktionen af medicin mere fleksibel og flytte den tættere på de patienter, der skal bruge den.

”Vi står med fænomenet personlig medicin over for et muligt paradigmeskift i hele måden, vi i dag tænker over medicin. Når vores sygdomme og lidelser skifter og varierer fra person til person, så bør vores medicinering også gøre det. De traditionelle farmaceutiske produkter med ens mængde aktivt stof er lavet ud fra en tanke om masseproduktion, men det kommer til at ændre sig,” siger Jukka Rantanen.

Derudover vil forskerne også forsøge at finde bedre måder at bruge sundhedsdata effektivt i medicineringen. Viden om patientens indtag af anden medicin, genetik og øvrig fysiologisk tilstand kan nemlig markant ændre på, hvad for en medicinering, der bedst kan behandle en given sygdom.

De produkter, som forsknings- og udviklingssamarbejdet skal fokusere på, kredser om brugen af medicin. Resultaterne af samarbejdet kan dog også komme til at tage mange andre former, såsom apps til sundhedspersonale og patienter, datalagring i den faktiske medicin og laboratoriemetoder til at fremstille og kvalitetssikre personlig medicin.

Læs mere om projektet hos NordForsk