Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

ASCO udnævner CAR T-celleterapi til årets fremskridt

Det amerikanske selskab for klinisk onkologi, ASCO, har udnævnt CAR T-celleterapi som det største fremskridt inden for kræftbehandling i 2017.

Udnævnelsen sker i selskabets årlige rapport Clinical Cancer Advances.

CAR T-celleterapi er en behandling, der bruger patientens hvide blodlegemer, som er genetisk omprogrammerede til at bekæmpe patientens egen kræft. I 2017 godkendte de amerikanske lægemiddelmyndigheder, FDA, to CAR T-celleterapier til behandling af børn og unge voksne med akut lymfatisk leukæmi (ALL) og voksne med diffust storcellet B-cellelymfom. Forskere afprøver i øjeblikket også CAR T-celleterapi i andre former for kræft med lovende resultater, især i myelomatose.

Et andet fremskridt, som ASCO udpeger i sin rapport, er de såkaldte checkpoint-hæmmere, som er en form for immunterapi, der frigiver kroppens immunrespons til bekæmpelse af egen kræft.

Siden 2015 har FDA godkendt tre checkpoint-hæmmere til lungekræft: Opdivo (nivolumab), Keytruda (pembrolizumab) og Tecentriq (atezolizumab). I kliniske forsøg med tre til fem års opfølgning levede personer med avanceret lungekræft, der modtog en checkpoint-hæmmer gennemsnitligt længere end pesoner, der modtog kemoterapi. Virkningen af ​​immunterapien på langvarig overlevelse er endnu ikke kendt.

For at få indsigt i den potentielle virkning af immunterapi på langsigtet overlevelse har ASCO’s Center for Research and Analytics (CENTRA) udviklet en statistisk model, der bruger data fra kliniske forsøg med tre- til fem-årsoverlevelse hos patienter, der modtager checkpoint-hæmmere, der gives som førstelinje- eller andenlinjebehandling samt kræftincidens-data.

Modellen estimerer, at hvis 100.000 amerikanske patienter med avanceret lungekræft, for hvem chekpoint-hæmmere i øjeblikket er udviklet, modtog behandlingen hvert år, ville 250.000 års levetid blive reddet. Desuden forventes en ud af fire patienter med nyligt diagnosticeret kræft og en ud af ti med tidligere behandlet sygdom at leve væsentligt længere, end hvis de behandles med traditionelle behandlinger.

Som det er nu, forventes mindre end 10 procent af lungekræftpatienterne at leve fire år efter diagnosen med standardkemoterapi, og mindre end en procent vil være i live efter 10 år.

Andre udviklingstendenser inden for kræft

Ud over vigtige gevinster i præcisionsmedicinske tilgange fremhæver Clinical Cancer Advances 2018 en række tendenser, der viser fortsatte fremskridt, herunder:

- Vækst i amerikanske kræftoverlevende: I dag er 15 mio. amerikanere - næsten en ud af 20 - kræftoverlevere, og eksperter vurderer, at der vil være 26 mio. overlevende i USA i 2040.

- Den langsigtede overlevelse øges: Omkring 64 procent af de amerikanske patienter, der er diagnosticeret med kræft i 2005, er i live 10 år efter diagnosen sammenlignet med 35 procent af de diagnosticerede i 1975.

- Kræftforskningens accelerationshastighed: Antallet af medicinske tidsskriftartikler med ordet "cancer" i titlen er firedoblet i det sidste årti, fra ca. 28.000 i 2007 til 120.000 i 2017.

- Flere behandlinger tilgængelige for patienter: I løbet af blot et år godkendte FDA 18 nye behandlinger og 13 nye anvendelser til mere end 16 typer kræft (i samme tidsramme i det foregående år blev der godkendt otte nye kræftbehandlinger og 13 nye anvendelser).

Statslig støtte er nødvendig

Mere end 25 procent af de største fremskridt, der fremgår i Clinical Cancer Advances 2018, modtog støtte fra National Institutes of Health (NIH) og andre føderale agenturer. Faktisk var føderale investeringer helt afgørende for den tidlige forskning i CAR T-celleterapi, lyder det i rapporten.

Ifølge ASCO kræver fortsat fremskridt i kræftbehandlingen pålidelig, robust føderal støtte. 91 procent af amerikanerne er enige om, at den amerikanske regering skal bruge betydelige midler til at diagnosticere, forebygge og behandle kræft. Desuden mener næsten tre ud af fire amerikanere, at regeringen skal afsætte flere penge til at udvikle kræftbehandlinger og -helbredelser, selvom det betyder højere skat, viser ASCOs 2017 National Cancer Opinion Survey.

På trods af et løft i finansieringen af ​​NIH og National Cancer Institute (NCI) i regnskabsåret 2017, ligger NCI's budget, når det er justeret for inflationen, under niveauet før lavkonjunkturen. Den faste finansiering gør det vanskeligere at rekruttere og fastholde unge forskere på området og giver mindre innovation, færre lancerede undersøgelser og færre opdagelser, lyder det fra ASCO.