Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Tecentriq-kombination øger PFS for nyrekræft

Tecentriq (atezolizumab) og Avastin (bevacizumab) reducerer risikoen for sygdomsforværring eller død som førstelinjebehandling af avanceret eller metastatisk nyrecellekarcinom (mRCC).

Det viser fase III-studiet IMmotion151.

De patienter, der i undersøgelsen fik Tecentriq plus Avastin, havde en 26 procent reduceret risiko for sygdomsforværring eller død sammenlignet med personer behandlet med Sutent (sunitinib). Den gennemsnitlige progressionsfrie overlevelse var 11,2 måneder for de patienter, der fik kombinationsbehandlingen og 7,7 måneder for de patienter, der fik Sutent.

Data for samlet overlevelse er stadig umodne, men er ifølge Roche opmuntrende.

Sikkerheden for kombinationen Tecentriq og Avastin var i overensstemmelse med den kendte sikkerhedsprofil for de enkelte lægemidler, og hvad der tidligere blev rapporteret i fase II-studiet IMmotion150. Der blev ikke identificeret nye sikkerhedssignaler med kombinationen. Graden af ​​behandlingsrelaterede bivirkninger i grad 3-4 var lavere med Tecentriq- og Avastin-kombinationen (40 procent) end i Sutent-gruppen (54 procent) hos alle behandlede patienter.

Observationer af en  undergruppeanalyse af kombinationen Tecentriq og Avastin indikerede, at en numerisk forskel i PFS, der favoriserer Tecentriq hos mennesker, hvis sygdom udtrykte PD-L1, blev set på tværs af alle patientfaktorgrupper sammenlignet med Sutent.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift