Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Succes med videokonsultationer i den palliative indsats

Videokonsultationer i den specialiserede palliative indsats giver bedre kvalitet og kommunikation for både patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle.

Det viser et forskningssamarbejde mellem Videncenter for Rehabilitering og Palliation (REHPA) og Odense Universitetshospital (OUH).

På Fyn er videokonsultationerne nu gået fra projektplan og er sat i drift, så det bliver et fast tilbud til de familier, der bliver tilknyttet Palliativt Team Fyn. Forsker og projektleder Karin Dieperink fra REHPA er meget tilfreds med, at det er lykkedes at implementere projektet så hurtigt, og hun håber, at andre regioner og hospitaler vil lade sig inspirere af de gode erfaringer fra REHPA og OUH.

Omkring 600 uhelbredeligt syge fynboer bliver hvert år tilknyttet Palliativt Fyn, langt de fleste er kræftpatienter. Det vurderes, at flertallet i fremtiden vil kunne få videokonsultationer.

Den specialiserede palliative indsats i Danmark, er organiseret forskelligt i landets regioner. I Det Palliative Team – Fyn i Region Syddanmark, er konsultationerne hidtil foregået via hjemmebesøg og efterfølgende telefonkonsultationer fra en palliationssygeplejerske. Det har sine begrænsninger, da det kun kan foregå individuelt mellem patient, pårørende og de sundhedsprofessionelle, og ikke synkront mellem de involverede parter. Telefonkonsultationer tillader ikke patienten og palliationssygeplejersken at have en visuel kontakt, der formentlig kan forbedre kommunikationen og kontrollen og behandlingen af patientens symptomer. International forskning har vist positive resultater med brugen af video-konsultationer i den palliative indsats. 

På den baggrund undersøgte projektet, der er et kvalitativt eksplorativt studie, patienters, pårørendes og sundhedsprofessionelles oplevelser af brugen af videokonsultationer. Det er også blevet undersøgt, hvorvidt brugen af videokonsultationer forbedrer kommunikationen mellem patienter, pårørende og sundheds-professionelle.

Projektet om videokonsultationerne blev tidligere på året belønnet med OUHs Udviklingspris 2018.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift