Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Danske forskere tager skridt mod ny immunterapi

Forskere fra Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning, Rigshospitalet, Odense Universitetshospital, Aarhus Universitetshospital og firmaet CytoVac har udviklet en ny metode, som kan være første skridt på vejen mod en ny form for immunterapi.

Metoden er afprøvet på patienter med hjernekræft af typen glioblastom, og resultaterne er offentliggjort i Nature Communications.

Den nye metode hedder ALECSAT, og det er forskernes håb, at den en dag kan blive til en ny kræftbehandling. Den bruger som ved andre former for immunterapi kroppens eget forsvar mod kræftsygdommen, men med en række ændringer og fordele. Først og fremmest er immuncellerne aktiveret til specifikt at finde og ramme kræftceller, hvilket øger effektiviteten af behandlingen og mindsker risikoen for bivirkninger. 

Det har taget forskerne Alexei Kirkin og Karine Dzhandzhugazyan ti års arbejde i laboratoriet, at udvikle metoden og dokumentere, at den kan slå kræftceller ihjel. Derefter er den afprøvet i et forsøg med 25 patienter med hjernekræft af typen glioblastom, som lægerne ikke havde flere behandlingstilbud til. 

Patienterne, der deltog i forsøget, var alvorligt syge og blev gennem 20 uger behandlet på Rigshospitalet. Ti af dem levede længe nok til at færdiggøre forsøgsbehandlingen, og disse tidlige resultater giver håb, om at man er på rette spor.

Forsøget er et såkaldt fase I-forsøg, hvor et vigtigt mål er at undersøge, hvilke bivirkninger der er ved en ny metode. Resultaterne viser, at patienterne ikke havde nogen alvorlige bivirkninger af selve behandlingen. Hos seks patienter stoppede kræftsvulsten med at vokse og holdt sig i ro. Hos tre forsvandt svulsten helt i løbet af de efterfølgende måneder og år. I dag er ingen patienter fra forsøget imidlertid i live, enten fordi sygdommen vendte tilbage eller af andre årsager. 

Næste skridt for forskerne er at gennemføre fase II-forsøg med patienter med glioblastom. Det vil indebære, at patienterne får tilbudt immunterapien, samtidig med at de får den standardbehandling, som man bruger i dag. Der mangler blandt andet viden om, hvordan behandlingen virker, hvis den bliver brugt samtidig med andre former for behandling.Forskerne arbejder også på at finde ud af, om de positive resultater kan gentages hos andre kræftpatienter.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift