Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Fokus på PRO - udfordringer fra forskning til klinisk praksis

ASCO: Fjernovervågning af symptomer hos kræftpatienter, der gennemgår kemoterapi, har vist sig at forbedre patienternes livskvalitet og øge deres overlevelse. Interessen for systemer, der muliggør, at patienterne selv indrapporterer symptomer, er derfor stigende rundt om i verden.

Men hvad er udfordringerne ved at implementere disse systemer i klinisk onkologisk praksis og for sundhedsvæsenet? Det spørgsmål forsøgte at gruppe eksperter at besvare på sessionen ’Patient-Reported Outcomes: Expanding From Plenary to Everyday Practice’ på ASCO-mødets første dag fredag den 1. juni.

Ifølge Carolyn Kerrigan fra Geisel School of Medicine, Dartmouth College, som var oplægsholder på sessionen 1. juni, er brugen af ​​PRO udtryk for et skift i sundhedsvæsenets fokus.

”PRO bliver vigtigere, fordi sundhedsvæsenet fokuserer på værdi i stedet for volumen. Hvem er bedre end patienterne til at fortælle os, om de ydelser, vi leverer, har værdi eller ej? Den bedste måde at indsamle disse oplysninger systematisk på er at bruge gyldige måleværktøjer som PRO,” siger Carolyn Kerrigan til ASCO Daily News.

Selvom det er bevist, at der er potentielle fordele ved, at patienterne selv indrapporterer deres symptomer, er der også en række hindringer for en bredere ibrugtagning. Det drejer sig f.eks. om omkostninger og behovet for institutionel og informationsteknologisk støtte, påpeger ordstyrer på sessionen Ethan M. Basch fra FASCO, University of North Carolina.

Han mener, at institutionelt engagement og brugervenlighed er nøglen til et succesfuldt PRO-system.

”Hvis det ikke er implementeret godt, vil et PRO-program mislykkes. PRO-systemet skal være nemt for patienterne at bruge, med hurtige links fra påmindelses-e-mails eller -tekster, ukomplicerede adgangskoder og korte spørgeskemaer. Der er også brug for god brugbarhed for klinikerne, med klare advarsler og rapporter. Patienterne skal regelmæssigt mindes om, at vi værdsætter og bruger disse oplysninger. Ideelt set overvåges patientens overholdelse, og de, der ikke logger ind, vil blive kontaktet af et menneske og mindet om selvrapportering,” siger Ethan M. Basch.

Bedre livskvalitet og overlevelse

Sessionens titel henviser til et studie, der blev præsenteret på Plenary Session på sidste års ASCO-møde. Her præsenterede Ethan M. Basch data fra et randomiseret, kontrolleret forsøg, der havde sammenlignet web-baseret symptomovervågning med patientrapporterede oplysninger (såkaldt PRO) med standardbehandling hos 766 patienter, der modtog kemoterapi for metastaserede solide tumorer.

Studiet viste, at systematisk symptomovervågning under ambulant kemoterapi ved hjælp af det webbaserede PRO-system gav fordele i livskvalitet, akutte hospitalsbesøg og samlet overlevelse (OS). Efter seks måneder oplevede 31 procent flere patienter i den selvrapporterende gruppe end i standardbehandlingsgruppen livskvalitetsfordele i forhold til forsøgets start (34 procent mod 18 procent). Antallet af akutte hospitalsbesøg blev reduceret med syv procent. Den gennemsnitlige OS var fem måneder længere for patienter i den selvrapporterende arm sammenlignet med standardbehandling (31,2 måneder mod 26,0 måneder), hvilket gav en femårig absolut overlevelsesfordel på otte procent.

I det hele taget viste studiet en signifikant forbedring i fysisk funktion blandt patienter, som selv rapporterede symptomer, formodentlig fordi deres symptomer var bedre kontrollerede, påpeger Ethan M. Basch.

”Patienterne var i højere grad i stand til at være ude af sengen end patienter, som ikke selv rapporterede symptomer. Vi ved, at det at holde sig mere fysisk funktionel fører til bedre overlevelse. Derudover kunne patienter i den selvrapporterende gruppe i gennemsnit tolerere kemoterapi to måneder længere end ikke-rapporterende patienter, igen formodentlig fordi symptomerne var bedre kontrollerede. Alt i alt bidrog disse faktorer sandsynligvis til den forbedrede overlevelse vi observerede,” siger Ethan M. Basch.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift