Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

God respons for nivolumab i kombination med NKTR-214

ASCO: Nivolumab i kombination med det nye CD122-biased agonist middel NKTR-214 fra Nektar viser opløftende resultater hos patienter med forkellige alvorlige kræftformer.

Det viser foreløbige resultater af det såkaldte PIVOT-studie, der har testet kombinationen på patienter med bl.a. avanceret hudkræft (MEL), nyrekræft (RCC), ikke-småcellet lungekræft(NSCLC), triple-negativ brystkræft (TNBC) og blærekræft (UC).

NKTR-214 binder sig fortrinsvis til CD122-receptoren på overfladen af ​​kræftbekæmpende immunceller for at stimulere deres proliferation.

De forløbige resultater ved indsendelse af abstraktet til ASCOs kongres i Chicago (Abstract 3006) viste, at patienterne tolerede behandlingen med kombinationen af de to midler godt uden bivirkninger, der medførte stop for behandlingen eller dødsfald.

Den totale responsrate (ORR) og Disease Control Rate (DCR) viste desuden positive resultater for alle fem sygdomme.

DCR er summen af ​​Complete Response (CR) + Partial Response (PR) + Stabil Disease (SD).

I P1 dosis eskalering modtog patienterne NKTR-214 (0,003, 0,006 eller 0,009 mg / kg) med 240 mg eller 360 mg nivolumab intravenøst ambulant hver anden (Q2W) eller tredje uge (Q3W); i P2 ekspansion fik patienterne 0,006 mg/kg NKTA-214 med 360 mg nivolumab Q3W samtidigt.

Respons blev vurderet Q8W af RECIST (Response Evaluation Criteria in Solid Tumors) v1.1. Matchede tumorprøver blev evalueret for ændringer fra baseline i immuncellepopulationer, genekspression og T-cellereceptorrepertoire. Tumor-baseline og behandling ved behandling af PD-L1-proteiner blev vurderet.

Ved dataudtrækning i februar var 162 patienter (Pl, n = 38; P2, n = 124) evaluerbare for bivirkninger. De mest almindelige bivirkninger ved rekommanderede fase 2 doser - RP2D - (> 25%) var influenzalignende symptomer (63%), træthed (39%), udslæt (38%) og kløe (30%).

I alt 60 IO-behandlings-naive stadium IV-patienter (P1, n = 30; P2, n = 30) var effektevaluerbare (med mindst en scanning) (23 MEL, 24 RCC, 6 NSCLC, 4 UC, 3 TNBC).

22 ud af 30 P2 patienter fik kun en scanning.

Hudkræft:

ORR (CR + PR) og DCR (CR + PR + SD) hos 23 MEL (1L) patienter var 52% og 78%.

18 af 23 MEL patienter havde kendt PD-L1 status.

ORR var 56% (5/9) for PD-L1 (+) patienter og 44% (4/9) for PD-L1 (-) patienter.

Nyrekræft:

ORR og DCR hos 24 RCC (1L) patienter var 54% og 79%.

20/24 RCC-patienter havde kendt PD-L1-status.

ORR var 57% (4/7) for PD-L1 (+) patienter og 54% (7/13) for PD-L1 (-) patienter.

Lungekræft:

ORR og DCR for 6 NSCLC (1-2L) patienter var 50% og 67%.

5 ud af 6 patienter havde kendt PD-L1 status.

ORR var 60% (3/5) i PD-L1 (-) patienter.

Blærekræft:

ORR og DCR for 4 UC-patienter (1 L) var 75% og 100%.

Brystkræft:

ORR og DCR hos 3 TNBC (1- 2L) patienter var 33%.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift