Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Akupunktur og kognitiv terapi forbedrer søvnen hos kræftoverlevende

ASCO: Otte uger med enten akupunktur eller kognitiv adfærdsterapi mod søvnløshed (CBT-I) reducerer sværhedsgraden af ​​søvnløshed blandt kræftoverlevende.

Det viser et patientbaseret klinisk forsøg, som blev præsenteret ved en session på ASCO søndag 3. juni (Abstract 10001).

”Op til 60 procent af kræftoverlevende lider af en eller anden form for søvnløshed, men det er ofte underdiagnosticeret og underbehandlet. Vores forsøg viser, at både CBT-I og akupunktur er effektive til behandling af moderat til alvorlig søvnløshed, selvom CBT-I er mere effektivt til dem med milde symptomer på søvnløshed. Nu har patienterne flere valgmuligheder til at håndtere deres søvnløshed,” siger ledende forfatter på undersøgelsen Jun J. Mao, som er leder af Integrative Medicine Service på Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York.

CBT-I er en nyere form for psykoterapi, der forsøger at ændre følelser, adfærd og tanker relateret til søvn. For at finde en behandling, de kunne sammenligne CBT-I med, konsulterede forskerne en gruppe patientrådgivere, der havde kræft, og som var vidende om, hvordan søvnløshed kunne påvirke deres helbred. Derudover fandt en undersøgelse af kræftoverlevende, at overlevende foretrak en naturlig, ikke-medicinsk tilgang til behandling af søvnløshed. Baseret på denne tilbagemelding og resultater fra andre søvnstudier, der viste, at det kunne være gavnligt, blev akupunktur betragtet som en rimelig sammenligning, der kunne anvendes i denne undersøgelse.

De 160 kræftoverlevende i forsøget havde afsluttet kræftbehandling, og den gennemsnitlige tid siden kræftdiagnosen var omkring seks år. Deltagerne havde modtaget behandling for enten bryst-, prostata-, kolorektal- og hovedhalskræft samt hæmatologisk kræft. Seks procent havde modtaget behandling for mere end én type kræft.

Alle forsøgsdeltagere blev klinisk diagnosticeret med søvnløshed af forskerpersonale gennem strukturerede kliniske interviews og blev tilfældigt tildelt enten CBT-I eller akupunktur i otte uger.

Deltagerne, der modtog CBT-I, arbejdede sammen med en terapeut for at genoprette en genoprettende søvnplan ved at:

- Reducere mængden af ​​tid i brugt i sengen

- Begrænsende aktiviteter udført i sengen til kun søvn og seksuel aktivitet

- Ændring af uhensigtsmæssig tillid til søvn

- Fremme god søvnhygiejne (undgå aktiviteter, der indbefatter lys fra tabletter og mobiltelefoner, spise for sent og udføre fysisk anstrengende aktiviteter samt følge en regelmæssig søvnplan)

Reduktion af sværhedsgrad i søvnløshed, målt ved Insomnia Severity Index (ISI), fra studiets start til uge otte (behandlingens afslutning) var det primære effektmål. Desuden blev deltagerne revurderet 20 uger efter forsøgets start.

ISI er et spørgeskema, der beder folk om at bedømme sværhedsgraden af ​​søvnløshedsproblemer, som f.eks. søvnløshedens påvirkning af deres daglige funktion og livskvalitet. ISI-score varierer fra 0-28, hvor score 0-7 betragtes som ingen klinisk signifikant søvnløshed, 8-14 mild søvnløshed, 15-21 moderat søvnløshed og 22-28 alvorlig søvnløshed. Ved forsøgets begyndelse havde 33 af deltagere mild søvnløshed, 94 havde moderat søvnløshed og 33 alvorlig søvnløshed.

Resultaterne viste, at CBT-I generelt var den mest effektive behandling. Efter otte uger faldt sværhedsgraden i søvnløshed 10,9 point hos dem, der modtog CBT-I; fra 18,5 til 7,5. Til sammenligning faldt den 8,3 point for dem, der modtog akupunkturbehandlinger; fra 17,55 til 9,23.

Blandt personer med mild søvnløshed ved forsøgets start oplevede langt flere en forbedring med CBT-I end med akupunktur (85 procent mod 18 procent). Deltagere, der startede forsøget med moderat til svær søvnløshed, havde en nogenlunde tilsvarende responsrate for CBT-I og akupunktur (75 procent mod 66 procent). Alle deltagerne opretholdt deres forbedringer i søvnløshed op til 20 uger efter forsøgets start.

NYHEDSANALYSE:

Fem vigtige input til MDT-konferencer

Intet er så godt at det ikke kan - og bør - forbedres. Det gælder også det multidisciplinære arbejde med kræftpatienter, hvilket reelt er blevet den vigtigste organisatoriske udvikling af kræftindsatsen i de senere år. Men ærligt talt, så er det projekt slet ikke i mål med de rigtige organisatoriske løsninger.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift