Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Kombinationsbehandling forsinker udvikling af metastatisk renal-celle karcinom

ASCO: Kombinationsbehandling forsinker udvikling af sygdoms-symptomer markant hos patienter med metastatisk renal-celle karcinom.

Patient-rapporterede resultater (PRO) fra IMmotion151-studiet bestyrker, at kombinationsbehandlingen atezolizumab + bevacizumab er overlegen behandling i forhold til sunitinib alene ved behandlings-naiv metastatisk renal-celle karcinom (mRCC). Kombinationsbehandlingen er i stand til markant at forsinke udviklingen af sygdoms-symptomer.

IMmotion151 er et fase-III randomiseret ‘open-label’ studie med det sigte at evaluere effektivitet og sikkerhed af kombinationsbehandlingen atezolizumab og bevacizumab versus behandling med sunitinib alene. De patienter, som har deltaget i studiet havde inoperabel, lokal fremskreden eller metastatisk renal-celle karcinom (RCC) og havde ikke tidligere modtaget nogen form for systemisk, aktiv eller eksperimentel terapi. Globalt har 915 patienter været indskrevet i studiet og er randomiseret 1:1 til at modtage kombinationsbehandlingen eller sunitinib alene. Samtlige nyrekræft-centre i Danmark har deltaget i fase-III studiet.

Ved dette års ASCO-kongres blev de patient-rapporterede resultater (PRO) fra studiet fremlagt (Abstract 4511) – og det er data, som bestyrker, at atezolizumab og bevacizumab i højere grad end sunitinib giver patienter en hverdag med færre symptomer og bivirkninger og forsinket TDD. Data understøtter således yderligere, at kombinationsbehandlingen fremadrettet bør være første-valg ved behandlings-naiv renal-celle karcinom/nyrekræft.

Resultater fra IMmotion151-studiet har vist, at kombinationsbehandlingen giver en forbedret progressionsfri overlevelse sammenlignet med sunitinib alene hos PD-L1-positive patienter - og PRO fra studiet har specifikt vist, at kombinationsbehandlingen i forhold til behandling med sunitinib alene er i stand til markant at forsinke udviklingen af sygdoms-symptomer, som påvirker livskvaliteten (median tid inden forværring: 11.3 versus 4.3 måneder; HR=0.56; 95% CI: 0.46, 0.68) i ITT populationen.

NYHEDSANALYSE:

Fem vigtige input til MDT-konferencer

Intet er så godt at det ikke kan - og bør - forbedres. Det gælder også det multidisciplinære arbejde med kræftpatienter, hvilket reelt er blevet den vigtigste organisatoriske udvikling af kræftindsatsen i de senere år. Men ærligt talt, så er det projekt slet ikke i mål med de rigtige organisatoriske løsninger.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift