Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Standardbehandling af nyrekræft bliver udfordret

ASCO: Behandling med sunitinib alene er ikke underlegen cytoreduktiv nefrektomi efterfulgt af behandling med sunitinib. Dermed udfordrer et nyt studie tyve års standardbehandling inden for nyrekræft.

Det er et af de helt store studier inden for nyrekræft, CARMENA, der blev fremlagt ved en ’Plenary Session’ på ASCO kongressen i Chicago.

Understøttet af flere, store, retrospektive og randomiserede studier har cytoreduktiv nefrektomi (CN) været standard-behandlingen inden for metastatisk nyrekræft gennem de seneste tyve år. Men de målrettede eller targeterede terapier, som eksempelvis sunitinib, har udfordret den eksisterende standard.

CARMENA-studiet, som sammenligner cytoreduktiv nefrektomi efterfulgt af behandling med sunitinib versus behandling med sunitinib alene i behandlingen af metastatisk renal-celle karcinom (mRCC), blev lanceret netop med henblik på en afdækning af, hvorvidt CN fortsat per standard skulle udføres inden behandling med sunitinib eller andre targeterede behandlingsregimer. I dag blev resultaterne så fremlagt – og data bestyrker, at sunitinib alene ikke er underlegen CN efterfulgt af behandling med sunitinib – både hos patienter med intermediær og ringe performance-status (MSKCC). Konklusionen er derfor, at CN ikke længere bør være eneste standard-behandling. Den bør fremover sidestilles med behandling med sunitinib alene såfremt der er behov for medicinsk behandling.  

"Takket være denne forskning, vil mange patienter med fremskreden nyrekræft blive sparet for unødvendig operation og medfølgende alvorlige sideeffekter. Disse resultater vil sandsynligvis lede til en dramatisk ændring af behandlingen af mennesker, som er diagnosticeret med metastatisk nyrekræft," sagde ASCOs ekspert, dr. Sumanta K. Pal.

Ledende forfatter på studiet, dr. i urologi Arnaud Mejean fra Hospital Européen Georges-Pompidous urologiske afdeling, siger:

"Indtil nu har nefrektomi være opfattet som standardbehandling for patienter med metastatisk nyrecancer, når diagnosen er stillet. Disse tilfælde tæller omkring 20 procent af alle nyrekræfttilfælde.

Vores studie er det første, der sætter spørgsmålstegn ved behovet for operation og viser tydeligt, at operation for visse mennesker med nyrekræft ikke bør være standardbehandling."

CARMENA er et randomiseret fase-III forsøg. Patienter med synkron mRCC, egnede til CN, blev indrulleret efter at det var bekræftet, at deres nyrekræft-variant var clear-cell karcinom, at sygdommen ikke var metasteret til hjernen, at deres organer var velfungerende, og at de var egnede til behandling med sunitinib. Patienterne blev randomiseret 1:1 - enten til CN efterfulgt af behandling med sunitinib (arm A) – eller til behandling med sunitinib alene (arm B). Sunitinib blev givet som 50 mg/dagligt, 4/6 uger, med dosis-tilpasning til rutine-praksis. I arm A, blev behandling med sunitinib påbegyndt 4-6 uger efter operation. Det primære endepunkt var OS.

450 patienter blev mellem 9/09 og 9/17 indrulleret i forsøget. 226 og 224 i respektivt arm A og arm B. Gennemsnitsalderen var 62, ECOG-PS var 0 for 56 % og 1 for 44 %. MSKCC risiko-grupper var intermediær og ringe – henholdsvis 55.6/44.4 % (i arm A) og 58.5/41.5 % (i arm B). I arm A, fik 6.7 % ikke udført CN og 22.5 %  fik aldrig sunitinib. I arm B, fik 4.9 % aldrig behandling med sunitinib og 17 % fik sekundær nefrektomi. Ved analyse-tidpsunktet, var 326 af patienterne døde med en median follow-up på 50.9 måneder. OS var ikke inferiør i arm B – hverken samlet set eller for MSKCC risiko-grupper. Der blev ikke observeret nogen forskel i respons-rate.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift